– Noen vil kanskje bli redde av ristingen og støyen under sprengingen. Særlig dem som har opplevd krig. Det er bare å kontakte meg eller Markus, sier bydelskoordinator Caroline M. Svendsen. Her står hun på Hundejordet hvor de starter opp byggingen i høst. Bak ser vi Huseby skole.
Foto: Eva Alnes Holte
I dag får nesten alle i Oslo drikkevann fra ett stort vannforsyningsanlegg. I høst starter arbeidet med å lage et stort reserveanlegg like ved Hovseter i Vestre Aker bydel.
880Shares

Oslo har i dag bare har én stor vannkilde og ett stort vannbehandlingsanlegg. Vannkilden er Maridalsvannet. Anlegget som renser vannet står for 90 prosent av hele vannforsyningen i byen. Hvis det blir en stor svikt i vannforsyningen fra Maridalsvannet, kommer mange til å miste vannet etter bare noen timer. Alle andre må koke drikkevannet.

Reservevann til hele Oslo

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune skal derfor bygge et nytt vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen. Vannet skal hentes fra Holsfjorden. Anlegget blir stort. Det skal kunne gi hele byen rent og godt drikkevann hvis man ikke kan få vann fra Maridalsvannet.

Byggingen starter opp på Hundejordet i høst. Der skal man bygge en tunnel som går inn under Husebyskogen. Først blir jordet gjort om til byggeplass. Så begynner sprengningsarbeidet.

Svarer på spørsmål

Mange som bor i bydelene vil kanskje lure på hva som skjer. Kommunen har derfor ansatt to personer som skal svare på spørsmål. De heter bydelskoordinatorer. Caroline M. Svendsen svarer på spørsmål fra Vestre Aker Bydel.

Hennes mailadresse er [email protected]

Markus Holmemo svarer på spørsmål for Bydel Ullern. Hans mailadresse er [email protected].

Beboerne kan skrive mail til Svendsen og Holmemo. De vil undersøke og så svare.

Det er bare å spørre oss hvis dere lurer på noe

– Det er bare å spørre oss hvis dere lurer på noe, sier Caroline M. Svendsen.  Hun forteller at de også vil ha  dager med åpent kontor. Da kan du komme og spørre om alt. Det blir også informasjonsmøter for alle som bor i området.

Svendsen og Holmemo er de første bydelskoordinatorene for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. De skal være kontaktpersoner for naboer til det store vannprosjektet.

Hundejordet og Huseby skole

Hundejordet ligger på andre siden av veien for Huseby skole. Over jordet går det en sti. Mange bruker stien for å komme seg ned til Huseby skole eller opp til  Huseby barnehage. Stien vil bli «flyttet» helt ut til siden av jordet. Der vil det bli laget en mye bredere sti med lyslykter.

Det vil bli sprengingsarbeider på Hundejordet. Det vil være mye trafikk til og fra jordet og det blir støy fra byggearbeidet. Huseby skole vil derfor få støyskjerm. Skolen vil også få et kjøleaggregat inne slik at de ikke behøver å åpne vinduene for å lufte ut.

Boring og sprengning

Ved Hundejordet blir det ikke sprengning i skoletiden for Huseby skole de første 150 meterne av tunnelen. Over jul begynner sprengningsarbeidet under Husebyskogen. Det blir ikke boring og sprenging i nærheten av Huseby barnehage i barnas sovetid mellom kl. 12.00-14.00 på hverdager.

På eksamensdager for skoler i bygningen til Forsvarets Overkommando (FO-bygget) er det ikke lov å bore eller sprenge mellom klokken 08.00 og 16.00 i mindre enn 150 meters avstand.

– Vi har gjort mange ting for at naboer og andre skal merke mindre til byggingen. Det er også viktig at alle får god informasjon om hva som skal skje der de bor, sier bydelskoordinator Caroline M. Svendsen.

Nettside: oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo. Her kan du også finne nyhetsbrev på engelsk ved å gå inn på «Slik følger du prosjektet» og scrolle nedover. 

facebook.com/vannforsyning-Oslo

Anlegget skal være ferdig i 2028. Denne bygningen vil stå på Hundejordet.
Foto : Illustrasjon: Multiconsult

Forklaringer på ord

Vannkilde: hvor vannet kommer fra/renner ut fra
Vannbehandlingsanlegg: renser vannet slik at man kan drikke det
Vannforsyningen: her: leveringen av vann
Svikt: her: at noe skjer slik at man ikke kan levere vannet eller at vannet ikke blir renset
Tunnel: vei under jorda eller inn i fjellet eller i bakken
Sprengningsarbeidet: sprenge bort stein eller fjell/berg, få bort stein eller fjell
Sti: smal gangvei. Bare for dem som går
Støyskjerm: skjerm eller vegg som gjør at man ikke hører støy/bråk
Kjøleaggregat: her; gir frisk luft
Boring: gjøre plass innover i bakken/jorda/fjellet/berget