Hvis du ikke er trygg i ditt eget hjem, gjelder ikke pandemirådet om å holde deg hjemme , sier Bufdir.
Foto: ScanStockPhoto
Blir du utsatt for vold og overgrep hjemme? Heldigvis er det hjelp å få. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forteller i filmer på mange språk om krisesentrene.
155Shares

Filmene er til alle som er utsatt for vold. Kvinner og innvandrere har under pandemien i mindre grad enn før dratt til krisesentene.

Bufdir er bekymret for om pandemien har gjort at det har blitt mer vold i samfunnet.  Myndighetene er bekymret for om de som er utsatt for vold og overgrep under pandemien er klar over hjelpetilbudet.

– Krisesentrene er åpne og de passer på smittevern, sier Tove Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Her ser du filmene:

Ordliste

Mindre grad: her; ikke så mange som før
Bekymret: engstelige for, frykter, er redd for
Utsatt for vold og overgrep:
her; at noen er voldelige mot dem eller misbruker dem seksuelt.