FHI er ikke bekymret. De tror at personer med covid-19 som trenger hjelp får plass på sykehus.
Foto: Kari Bye
Det ble registrert 2.965 nye smittetilfeller i Norge i forrige uke. Det er en økning på 32 prosent fra uken før. Men FHI er ikke bekymret. De mener epidemien likevel er under kontroll.
85Shares

Flere har blitt smittet de tre siste ukene. Før det hadde vi seks uker med stabil trend i Norge. Til nå er det meldt at 2.965 personer er smittet av covid-19 i uke 31. Det er en økning på 32 prosent siden uke 30. Da var tallet 2.250.

Dette blir 97 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 30 og 31 samlet, ifølge rapporten.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at epidemien i Norge er under kontroll. Men smittespredningen øker i flere deler av landet. Flere blir smittet i alle aldersgrupper. Tenåringer og yngre voksne blir mer smittet enn andre.

– Selv om det nå er kommet en økning i antall tilfeller, og deltavarianten dominerer, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI.

Blant de 35 sykehusinnlagte er det fem covid-19-assosierte dødsfall. Blant de fullvaksinerte som har fått påvist smitte, er det registrert 23 covid-19-assosierte dødsfall. Dette inkluderer både dødsfall der personer dør av og med covid-19, skriver FHI.

Det er fortsatt ikke mange som blir så syke at de må på sykehus. Men det er flere som må på sykehus enn før. I forrige uke ble 29 personer innlagt på sykehus. Det har ikke dødd flere personer enn til vanlig de siste 14 ukene. Det var 3 dødsfall med dødsdato i uke 31. Uken før det var det fire dødsfall.

– I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel alfavariant fra over 90 prosent før uke 20 til 1 prosent i uke 31. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med deltavariant økt fra 1 prosent i uke 18 til 98 prosent i uke 31. Det er lite smitte med øvrige varianter, skriver de.

De skriver også at totalt 1.137 fullvaksinerte har fått påvist koronasmitte, noe som utgjør om lag 0,06 prosent av de fullvaksinerte.

Vil du lese mer? Har du spørsmål om korona? Trykk her.

ORDLISTE

bekymret: redd, engstelig, føle seg utrygg

stabil trend: jevn, stø, holde seg lik, ikke mye opp og ned, men som før

ifølge: sier, mener, i kraft av

tenåring: person i alderen 13-19 år

dominere: være størst, beherske

lite sannsynlig: tror ikke kommer til å skje

bølge: her; noe som kommer til å skje mye

kapasitet trues: at det ikke er plass til alle

assosiert: her; korona var en del av sykdommen, men ikke den eneste sykdommen pasienten døde av

dødsfall: substantivet av når personer dør

nedgang: færre, tallet synker

andel: del av

øke: det blir flere

om lag: ca, omtrent