Psykisk helse er å ha det bra. bruke seg selv og like jobben, venner og familien.
Psykologforeningen har først lest programmene til politiske partier. Så har de har gitt partiene poeng. De som er best på psykisk helse-politkk får flest poeng. Dette er Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.
59Shares

Psykologforeningen har lest om hva de forskjellige politiske partiene tenker om psykisk helse. De har lest om hvordan partiene vil løse utfordringer i kommunen når det gjelder psykologer, spesialister og skole. De har bare gitt poeng etter dette, og ikke etter andre ting som står i partiprogrammene. Psykologforeningen synes det er veldig bra at alle partiene skriver om psykisk helse i partiprogrammene.

Psykologforeningen mener Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forstår hvorfor psykisk helse er viktig og hvordan helsetilbudet kan bli bedre. De har mange gode forslag og ideer. Spesielt til barn og ungdom som ikke har det bra.

Så kommer Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Psykologforeningen mener at Høyre tenker mye på psykisk helse, men ikke har så mange nye løsninger. Det er også forskjeller mellom kommunene i tilbudet. Sosialistisk Venstreparti tenker også mye på psykisk helse. Men de har ikke så mange løsninger på det psykologer sier er et problem i helsepolitikken. Det samme gjelder for partiet Venstre. Derfor gjør disse tre partiene det litt dårligere.

Til slutt kommer Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Siden FrP vil ha mange private tjenester får de ikke mange poeng. Men Psykologforeningen synes at FrP er best av alle når det gjelder å ha nok psykologer i kommunene. Miljøpartiet De Grønne skriver generelt om psykisk helse i programmet sitt, men har ikke så mange løsninger. Psykologforeningen liker at partiet Rødt skriver om medisiner i programmet sitt. Men de har ikke så gode løsninger. Derfor får disse tre partiene minst poeng.

ORDLISTE

løse utfordringer: finne svar på problemer, si hvordan noe kan bli bedre

partiprogram: hva et politisk parti mener om saker og problemer. For eksempel skole, helse, transport, skatt.