En ny avtale med partene i arbeidslivet skal sikre flere ungdommer læreplass og jobb etter endt læretid.
Foto: Neil Moralee
– Den nye samfunnskontrakten skal sikre læreplass til de som har problemer med å få læreplass. Dette er for eksempel elever som har bestått, men har svake karakterer. Arbeidet med å hindre all diskriminering i rekruttering av lærlinger er viktig. Hvilken skole du går på eller hvor du kommer fra skal ikke ha noe å si for om du få læreplass eller ikke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hvert år står mange norske ungdommer uten en læreplass. Det gjør det vanskelig å fullføre videregående opplæring. Det er et problem for elevene og samfunnet. Tall fra 2020 viser at 76 prosent av de som søkte fikk lærekontrakt. De startet i lære i løpet av året. Det betyr at nesten 7 000 søkere sto uten læreplass. 4 400 av dem var ungdommer.

– Målet er at alle som er kvalifiserte søkere til en læreplass skal få et tilbud om dette. Lærlingeordningen er, og skal fortsatt være, førstevalget for de som ønsker seg et fag- eller svennebrev. Derfor trenger vi flere læreplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

For å få flere læreplasser skal det komme flere lærebedrifter og samarbeid lokalt.

Du kan lese samfunnskontrakten her.

ORDLISTE

bestått: har klart oppgaven/eksamen, fullført

svake karakterer: dårlige karakterer

hindre: stanse, stoppe

rekruttering: søkeprosess, alt som skjer når vi søker jobb, skoleplass

fullføre: klare, bestå, få vitnemål