coronavirus, kina

Foto: Pixaby
Nå får alle barn på 12, 13, 14 og 15 år tilbud om koronavaksine. Er det trygt? Er det bra for barna? Har du spørsmål om barn og koronavaksine? Folkehelseinstituttet (FHI) vil svare på spørsmålene dine.
53Shares

De har laget en plakat til deg. Den kommer på flere språk. Du kan lese på engelsk her. Du kan lese på norsk her.

Nå har over 90 % av befolkningen over 18 år i Norge fått minst en dose koronavaksine.
Målet er at like mange tar dose 2. Tilbudet er gratis, frivillig og anbefalt av norske
helsemyndigheter.

HUSK!

Du bør alltid følge de generelle smittevernreglene, også om du er vaksinert.
• Alle som oppholder seg i Norge over tid har rett på vaksine, uansett hvilken
oppholdsstatus de har.
• Du har rett på tolk når du mottar helsetjenester i Norge.
• Vaksine er frivillig i Norge.

Se filmer om vaksinasjon på norsk, engelsk, polsk,arabisk, somali, urdu og tigrinja her.