Fersk forskning viser at kvinner med innvandrerbakgrunn bruker prevensjonsmidler i mindre grad enn norskfødte kvinner. - Resultatene i registerstudien sier ingenting om hva det kommer av, forteller Esperanza Diaz, førsteamanuensis ved forskningsgruppen for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.
Foto: Flickr/Angola Lopez
Fra 1. januar kan helsesykepleiere og jordmødre gi prevensjon til barn og unge under 16 år. Det er en ny lov.
160Shares

Før var det bare leger som kunne gjøre dette.

Det var Bent Høie (H) som laget den nye loven. Han var helse- og omsorgsminister før. Det skriver tidsskriftet Sykepleien.

Han sa at prevensjon gjør at færre unge blir gravide. Derfor vil han at prevensjon skal være der ungdom er. De skal få prevensjon hvis de trenger det.

– Det er viktig at vi har en helsetjeneste som møter unges behov. Vi vil derfor sørge for at prevensjon blir lettere tilgjengelig for ungdom. Det vil også kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap, sa Høie i en pressemelding 2. september 2021.

Den nye loven er et tiltak i Handlingsplanen. Den skal gjøre at færre tar abort.

Norge fikk også justeringer i satsene for pasientreiser og tannbehandling 1. januar.

ORDLISTE

prevensjon: p-piller, kondom

sørge for: gjøre noe

forebygge uønsket svangerskap: hindre/stoppe at flere blir gravide når de ikke ønsker å bli gravide

abort: avslutte svangerskap, fjerne fosteret

justering: endring, tilpasning

sats: pengebeløp