Portrettet av Karen Platou er malt av Marianne Wiig Storaas.
Foto: Privat
Tirsdag fikk et portrett av Norges første kvinnelige stortingsrepresentant, Karen Platou, plass i Eidsvollsgalleriet på Stortinget.
12Shares

For hundre år siden var Karen Platou fast representant på Stortinget. Hun var medlem av partiet Høyre. Politikeren Platou jobbet for kvinner og barn. Nå henger det et portrett av henne på Stortinget.

Svein Harberg sitter på Stortinget for Høyre. Han er første visepresident. På tirsdag var det hans jobb å vise fram portrettet for første gang. Under seremonien snakket han om likestilling. Hvor vanskelig det har vært for kvinner å få plass på Stortinget. Han sa at Platou viste hva kvinner kan. Men at det tok lang tid før det var helt normalt at kvinner jobbet med politikk.

– Det tok tid å få opp kvinneandelen, men hun banet vei for andre som kom etter, sa Harberg under presentasjonen.

Portrettet av henne skal henge i Eidsvollsgalleriet. Det er malt av kunstner Marianne Wiig Storås. Hun takket Platou for hva hun har gjort for kvinner.

– Bak Platou i portrettet står det mange kvinner. De er en hyllest til alle de kvinnene som både før og etter Karen Platou kjempet og gjorde det mulig for oss kvinner å leve mer likestilt med menn i dag, sier Wiig Storås.

Kunstneren Wiig Storås har hatt mange utstillinger. Arbeidene hennes henger på museum, arbeidsplasser og sykehus.

Kvinner på Stortinget

  • I 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge.
  • Anna Rogstad var første kvinne på Stortinget. Hun var vararepresentant. Det betyr at hun var vikar.
  • Karen Platou var den første faste kvinnelige stortingsrepresentant. Hun var utdannet arkitekt. Hun ble valgt i 1921.
  • Etter Platou kom det flere kvinner på Stortinget. Men ikke veldig mange. I 1933 ble tre kvinner valgt til å sitte på Stortinget.
  • Etter den andre verdenskrig (etter 1945) kom det flere kvinner på Stortinget.
  • I 1945 ble Claudia Olsen (H) første kvinnelige komitéformann. Å være formann er en viktig jobb.
  • Det var først i årene 1981-1985 at det var flere enn én kvinnelige komitéformann.
  • I 1993 ble Kirsti Kolle Grøndahl (A) stortingspresident.
  • I 2017-2021 er andelen kvinnelige stortingsrepresentanter 41 prosent.

Kilde: Stortinget

Vil du lese mer om kvinner på Stortinget? Eller se bilder? Trykk her.

ORDLISTE

likestilling: kvinner og menn har like rettigheter og muligheter

å bane vei for: gå først slik at det blir lettere for andre som kommer etterpå

kunstner: en person som lager kunst. Jobben til personen er å male, tegne, skrive bok, synge, danse eller spille teater

hyllest: å si, skrive eller lage noe for å fortelle hvor fantastisk og bra noe(n) er