Barn over 5 år kan få koronavaksine.
Foto: Pixaby
12-15-åringer kan få andre dose.
31Shares

Koronavaksine for barn kan være aktuelt for

a) barn med kroniske sykdommer, (sykdommer som ikke går bort)
b) barn med nær kontakt med utsatte personer, (har foreldre som har kroniske sykdommer)
c) barn som skal være i land med høyere smitterisiko eller ikke har så mange
helsetjenester (leger og sykehus).

FHI sier at barn ikke ofte blir veldig syke av korona. Det er lav risiko for alvorlig koronasykdom blant barn i alderen 5 til 11 år. Barn og unge vil også
kunne få god beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon.

Det kommer snart informasjon på flere språk om dette.