Det er over ett år siden vi satte første koronavaksine i Norge.
Foto: Pixaby
Det er satt 10 milliarder koronavaksiner i verden. I Norge er det satt 11 millioner doser. Nå vet vi mer om bivirkningene etter koronavaksinasjoner.
29Shares

Hva er en langtidsbivirkning, og hvor vanlig er det?

Har du en bivirkning (uønsket effekt) mer enn 6 uker etter vaksinasjon, sier vi at det er en senbivirkning eller langtidsbivirkning. Men det er veldig uvanlig at reaksjoner kommer så lenge etter at vaksinen er gitt.

Hva skjer når nye vaksiner kommer?

Når vi må lage nye vaksiner må vi først prøve på dyr og personer for å se hvordan de reagerer. Dette heter en klinisk studie. Det er strenge krav til en klinisk studie. En klinisk studie forsker på effekten av den nye vaksinen. Det er viktig at bivirkningene er akseptable.

De som lager vaksinen må følge opp personene som er med i den kliniske studien etterpå. Slik får vi kunnskap og lærer om vaksinen.

Mistanke om nye bivirkninger kaller vi signaler

De som har fått vaksinen, forskere eller helsepersonell kan gi beskjed om bivirkninger.

Det er Legemiddelverket som følger opp bivirkningssignaler i Norge. Folkehelseinstituttet hjelper til i arbeidet.

Flere land samarbeider for å høre om det er nye bivirkninger med koronavaksinen. Det forteller Gro Evensen. Hun er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Gode helseregistre og samarbeid gir oss mulighet til å reagere raskt

FHI har et beredskapsregister. Det heter  Beredt C19.  Kommer det mange signaler om en spesiell sykdomstilstand, kan vi undersøke om antall tilfeller med sykdomstilstand er høyere blant de som har fått vaksinen enn det som er vanlig.

– Vi samarbeider om undersøkelser av signaler for å få et større, felles tallgrunnlag. På den måten øker vi muligheten til å oppdage eventuelle endringer i forekomst av sjeldne bivirkninger, sier Evensen.

Antall bivirkningsmeldinger vil fortsette å øke

Med så stor andel vaksinerte i befolkningen vil det komme meldinger om symptomer eller sykdommer hvor vi tror det har sammenheng med koronavaksinen.

Mistanke om sammenheng mellom en hendelse og vaksinasjon skal være nok til å melde. Meldinger om det vi tror er bivirkninger gir nyttig kunnskap om vaksinene og er viktig for å gi gode vaksinasjonsråd. Målet er alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

– For de vaksinene vi bruker i Norge vurderer vi nytten av beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom som mye større enn risikoen for alvorlige vaksinebivirkninger. Det vil være veldig uvanlig og uventet dersom det skulle dukke opp nye bivirkninger vi ennå ikke har sett tegn til etter at det nå er gitt 11 millioner doser i Norge, sier Evensen.

Evensen sier at helsemyndighetene fortsetter å følge nøye med både i Norge og resten av verden.

ORDLISTE

uvanlig: ikke vanlig, ikke normalt

følge opp: undersøke, sjekke etterpå, høre hvordan det har gått

beredskapsregister: beredskap er å være klar for kritiske situasjoner. For eksempel å ha nok plass på et sykehus hvis det skjer en stor ulykke. Et register er ei liste.

signal: tegn

oppdage: se, høre om, finne

eventuelle: mulige, som kan komme

forekomst: noe som finnes, er

sjelden: ikke vanlig, ikke normalt, ikke mange av

nytten: fordel, utbytte

risiko: fare

uventet: plutselig, som ikke er ventet