Ingunn Gjerstad gleder seg til 1. mai.
Foto: Sissel Ofstad
Første mai er en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Det er tog og taler i byer og bygder.
342Shares

Ingunn Gjerstad er leder i LO Oslo som har ansvaret for å arrangere 1. mai i hovedstaden.

– Kan alle gå i toget?

– Alle er velkomne på Youngstorget fra 11.20 for å høre korps, kor og appeller. I toget kan du gå bak den parolen du vil, av de vi har. Du kan bære alle paroler du har lyst til, så lenge budskapet ikke strider mot det som er grunnlag for dagen, sier Gjerstad.

– Er det organisasjoner og foreninger som vil gå i toget, kan de kontakte Gjerstad innen 25. april.

Arbeid, bolig og utdanning

I år har LO vedtatt seksten paroler. En parole er en felles holdning i situasjoner eller tema, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Den første og viktigste parolen i år er;

Mot økte forskjeller! Arbeid, bolig, utdanning og velferd til alle!

– Hvorfor er dette viktige saker?

– Vi vil at alle skal kunne leve av lønna si. Det betyr at vi kan betale husleie, strøm og mat av lønna. Økte forskjeller gjør at flere ikke klarer dette. I Oslo er det for eksempel nesten umulig å kjøpe seg en bolig for folk med vanlig inntekt. Å få flere boliger folk kan leie rimeligere er derfor en viktig sak for oss å kjempe, sier Gjerstad.

– Hvorfor er utdanning viktig?

– Oslo trenger flere fagarbeidere. Derfor må flere få mulighet til å utdanne seg til å bli fagarbeidere. Vi har for eksempel fagskolen i Oslo der du kan ta gratis utdanning som en del av det offentlige systemet. Vi ønsker at arbeidsgivere skal satse mer på å bygge kompetanse blant egne ansatte. Bedrifter må ta inn flere lærlinger. Både kvinner og menn må få like muligheter til å forsørge seg selv, sier Gjerstad.

– Hva med arbeidsinnvandrere? Jobber LO også for dem?

– Vi er for rettferdighet og vil at arbeidsinnvandrere skal ha det som personer født i Norge har det jobben. Det har de ofte ikke. De er ikke fagorganiserte. De blir ofte innleid og det er flere selskaper som ikke følger loven for å ha billig arbeidskraft. Vi er nå bekymret for at ukrainske flyktninger som skal jobbe i Norge kan utnyttes, sier Gjerstad.

– Hvorfor det? Er det ikke bra at flyktninger jobber?

– Jo, men vi er redde for at de vil oppleve forskjellsbehandling. At de ikke blir behandlet bra.

– Hvorfor bør vi fagorganisere oss? Det koster penger. Hva får vi tilbake? 

– Vi ser at når flere går sammen, står vi mye sterkere. Da kan vi be om høyere lønn og bedre betingelser på jobben.

– Har du et eksempel?

– Vi ser at mange får midlertidige kontrakter og tjener dårligere gjennom bemanningsbransjen. Slik skal det ikke være. Derfor har flere av våre fagforeninger arbeidet lenge med å få forbud her slik at faste stillinger erstatter bemanningsbyråene. Dette gjelder spesielt innen bygg og anlegg. Regjeringen har et forslag om dette nå som vi er glade for og støtter.

– I Oslo har vi også vært med å utvikle Oslomodellen som gjør at kommunen stiller krav til firma de bruker for å bygge skoler. Disse kravene gjør at bedriftene må vektlegge opplæring, faste stillinger og være seriøse arbeidsgivere. Slik samfunnsutvikling har fagbevegelsen presset på for å få.

Pandemi, rasisme og flyktninger

– Mange har hatt det vanskelig under og etter pandemien. Flere har blitt permitterte. Hva gjør LO for å sikre medlemmene sine?

– Forbundene i LO tilbyr først og fremst et fellesskap, mange tilbud om fagopplæring og opplæring i lov og avtaler som gjelder i arbeidslivet. Både norskopplæring og ulike bransjeprogrammer er innført som gratis nå under pandemien og du får ellers søke stipender til utdanning.

– Medlemskap handler jo om at vi blir sterkere enn en og en og kan stå sammen. Når du er permittert eller arbeidsløs vil du kunne få redusert kontingent og også juridisk bistand fra forbundet ved for eksempel usaklig oppsigelse.

– En av parolene i toget er kamp mot all rasisme. Hvorfor er LO opptatt av rasisme?

– Folk skal behandles rettferdig uavhengig av hudfarge eller hvor du tilfeldigvis er født. LO jobber også mot rasisme på arbeidsplasser. Ingen skal bli diskriminert på arbeidsplasser.

– Internasjonal solidaritet er grunnleggende viktig. Derfor jobber vi for mer rettferdig fordeling av vaksiner. Og vi støtter folket i Ukraina, sier Gjerstad.

– Hva med de på flukt?

– LO i Oslo har flere ganger diskutert og fordømmer Russlands krigføring og ber om at det arbeides for fred. Vi ønsker ukrainere velkommen til Norge, men vi vil også at flyktninger fra andre kriger og konflikter skal få komme til Norge. Vi må ikke glemme dem som ikke fyller TV-bildene akkurat nå, sier Gjerstad.

På grunn av pandemien ble det ikke tog i 2020 og 2021.

1.mai er vårt viktige fellesskap for folk fra alle land, her i Oslo. Her kan vi stå sammen for rettferdighet, internasjonal solidaritet og fred, avslutter Gjerstad, og håper på rekordstort oppmøte etter to år uten at vi har kunnet markere dagen i gatene.

Fakta om 1. mai

  • Ble feiret for første gang i 1890
  • Fram til 1919 ønsket arbeiderne 8 timers arbeidsdag. 8 timer arbeid, 8 timer frihet og 8 timer hvile
  • Offisiell flaggdag siden 1935
  • Offentlig høytidsdag siden 1947

Kilde: Wikipedia

Har du lyst til å lese om 1. mai på flere språk? Trykk her.

ORDLISTE

stride mot: ikke være samme lag, stå mot hverandre, ikke være enige

forsørge seg: leve og betale regninger av det vi tjener på jobben

bedrift: selskap, arbeidsplass

midlertidig: varer en periode

bemanningsbyrå: vikarbyrå, et byrå som ansetter folk til å jobbe i korte og lengre perioder

samfunnsutvikling: hvordan samfunnet (Norge) går framover, hvordan vi går videre

juridisk bistand: hjelp fra advokat

fordømme: si at noe ikke er bra, ta avstand fra, klandre skarpt