Det nye passet er vanskeligere å forfalske enn det gamle. Det har fått designpris fra Red Dot Design Award.
Feriereiser kvalifiserer ikke lenger til nødpass. Natt til mandag kom nye og strenge regler.

Pandemien og krigen i Ukraina skaper problemer med import av materialene politiet trenger for å lage pass og nasjonale ID-kort. Det er lang ventetid for å få nytt pass i Norge nå.

Politiet har strammet inn kriteriene for å få nødpass. Det er for å sikre muligheten for dem som er i en nødsituasjon. Politiet sier at det ikke er nok nødpass til alle.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det, får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i politidirektoratet.

Nye regler for å få nødpass

Nå må den som søker om nødpass, dokumentere at kriteriene er oppfylt. Detaljer om de nye reglene ligger på politiets nettsider.

I tillegg til ferieturer, så er bryllup, dåp og konfirmasjon eksempler på anledninger vi ikke lenger kan få nødpass til. Vi kan få nødpass til dette: reise hjem til bostedsland, hente mindreårige barn for retur til bostedsland, nødvendig medisinsk behandling i utlandet, alvorlig sykdom eller skade i nær familie i utlandet, reise i forbindelse med samfunnskritisk funksjon.

ORDLISTE

stramme inn: gjøre en regel strengere

nødsituasjon: krise

forvilet og frustrert: sint og lei seg over det som skjer

kriterium: holdepunkt, kjennetegn