Innkludering- og mangfaldsprisen i Møre og Romsdal til Håvard Johansen

Håvard Johansen har vært primus motor i arbeidet med å gi flyktninger og innvandrere mestringsfølelse og gode opplevelser i naturen.
Friluftsentusiasten får prisen for å inkludere og motivere innvandrere og flyktninger til å være med ut på tur.
259Shares

Siden 2015 har kristiansunderen arrangert forskjellige aktiviteter i frivilligheten for flyktninger og innvandrere sammen med ulike samarbeidspartnere. Målet hans er å skape trygghet blant innvandrere til å ferdes ute i naturen på egenhånd. Over 2500 deltakere har opplevd tett kontakt med naturen og sosialt samvær gjennom hytteturer og fjellturer. Dette har skapt vennskapsbånd på tvers av nasjonaliteter og religion. Håvard Johansen (57) har lagt ned mye arbeid i planlegging, rekruttering og informasjonsarbeid når det gjelder turutstyr og klær.

Det er første gang prisen deles ut og består av et diplom, et kunstverk og 15 000 kroner. Formålet med prisen er å hedre stor innsats for å fremme inkludering og mangfold i samfunns- og arbeidslivet i Møre og Romsdal.