Fra 15. juni tilbys Jansen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet.
Regjeringen har vedtatt at Jansen-vaksinen skal tilbys utenfor vaksinasjonsprogrammet. Likevel kan ikke alle få Jansen-vaksinen selv om de ønsker det.
69Shares

– Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det. Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet, men enkelte kan likevel ha gode grunner for å ønske Janssen-vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell for personer i noen bestemte situasjoner. Det kan være aktuelt om nytten er større enn risikoen. For eksempel ved nødvendige reiser til land og områder med høy smitte. Eller om det er fare for liv på grunn av psykiske lidelser som følge av langvarig isolasjon. Det kan også være aktuelt når familiemedlemmer har alvorlig kreftsykdom.

– Det er ikke et krav at leger skal tilby Janssen-vaksinen, men regjeringen har etablert en ordning slik at fastleger, private leger og reisevaksinasjonsklinikker kan forskrive vaksinen dersom de ønsker det. Den enkelte lege gjør en konkret vurdering av den medisinskfaglige forsvarligheten av å tilby vaksine til de som ønsker å få vaksinen, sier Høie.

Det er legene som bestemmer om personer kan få Jansen-vaksinen.

ORDLISTE

tilvalg: det å velge noe i tillegg

nytte: fordel

følge av: bli resultat av

langvarig: som varer lenge

forskrive: bestille skriftlig

forsvarlig: betryggende, sikker

Les mer om saken på flere språk her: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/janssen-vaksinen-som-tilvalg/id2858005/