Minoritetsforskere diskuterer “Kultur”

0Shares

Onsdag 6. juni ble det arrangert et lanseringsmøte med de to redaktørene av den nye boken ”Grenser for kultur” Øivind Fuglerud og Thomas Hylland Eriksen, i tillegg til tre av kapittelforfatterne: Randi Gress gård, Anne Hege Simonsen og Raginheld Sollund. Den nye boken handler om kultur, definisjonen av begrepet, grensene som søkes opprettholdt, og dominerende perspektiver fra norsk minoritetsforskning.

– Det som er bakgrunnen for skrivingen av denne boka er at det var mye snakk om minoritetskultur og skillelinjer mellom det vestlige og utenlandsk kultur. I mediedebatter brukes dette ordet altfor mye og ofte sammen med feilaktige oppfatninger. I bokens tre deler diskuterer vi problemstillinger, hvordan kulturtema har blitt behandlet av det offentlige og media, sa Øyvind Fulglerud.

Professor Thomas Hylland Eriksen holdt et lengre innlegg der han definerte hva sosialantropologi er for noe, de temaene faget handler om. Videre snakket han om identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering ut fra et komparativt perspektiv. Han argumenterte for at det finnes kulturell kompleksitet i Norge. Han snakket også om biologi, og mente at biologien ikke har noen betydning for forskjellige kulturer.

Eriksen stilte spørsmål ved at det er mye snakk om fattig kultur og rik kultur, og hevdet at det har skjedd en stor utvikling i synet på minoriteter ut fra den moderne sosiologien.

De andre forfatterne framstilte deres bidrag i boken, og hvordan deres kapitler har sett på kulturbegrepet og problemstillinger fra forskjellige vinkler. Disse vinklingene strider i ikke med perspektivet til professorene, men beriker i hvert fall temaet med journalistiske referater fra dagliglivet.  Det ble mye fortellinger om politikultur, gatekultur, min kultur og din kultur og prostitusjon blant afrikanere i Norge.

På slutten av seminaret diskuterte Utrop noen emner med redaktørene som vi savnet i boka, nemlig arbeidsledighet og mindre integreringsmuligheter for minoriteter her i landet.