Andelen innvandrere fordobles

0Shares

Veksten er langt kraftigere enn mange forskere hadde antatt, skriver P4. Per dags dato har 10 prosent av Norges innbyggere innvandrerbakgrunn. Nettstedet skriver også at antallet innvandrere vil passere en million mennesker i 2030.

– De nærmeste tiårene vil innvandringen fra Øst-Europa være rekordstor, for senere å avta etter hvert som man regner med at levestandarden i øst øker, sier Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå til P4.

 Les saken her