LO jakter på innvandrere

0Shares

RBnett/MOLDE: – Jeg har god tro på at det er mulig å øke sysselsettingen blant innvandrere, sier Jenny Verslot Bergem, prosjektleder og organisasjonrådgiver for inkludering av utenlandske arbeidstakere ved LO-kontoret i Møre og Romsdal til Rbnett.no.

Hun er selv fra Nederland, innvandret til Norge og bosatt i Molde.

Initiativ
LO-sekretær Else-May Botten i Møre og Romsdal tok initiativ til etableringen av “Prosjekt inkludering av utenlandske arbeidstakere”. LO har som et av sine mål å få flere innvandrere inn i arbeidslivet.

Vi ser at de har større utfordringer når det gjelder å komme inn. Det går både på norskopplæring og regelverk. Derfor har vi knyttet kontakter opp mot både NAV og NHO, for å finne felles løsninger, sier Botten.

De tre byene som satses på i fylket er Molde, Ålesund og Kristiansund.

Utenfor
Vi vet at det er mange innvandrere som står utenfor arbeidslivet. Vi prøver å få dem inn både i arbeidslivet og som medlemmer av LO, sier Botten.

Hun er opptatt av integrering, og håper innvandrere med sin erfaring kan engasjere seg i organisasjonen også som tillitsvalgte.

– Integrering av innvandrere er en tosidig sak. En skal ikke bare legge til rette for innvandrere. En må også stille krav til dem. De må være villig til å bli integrert selv, sier Botten.

Hun framholder at det er viktig at deltakerne får informasjon om både rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

– Det gjelder informasjon om vår kultur og hvilke forventninger vi har til dem. Vi må legge til rette og samtidig stille krav, mener Botten.

God respons
Jenny Verslot Bergem startet opp prosjektet for inkludering av utenlandske arbeidstakere 1. april i år, og forteller at hun har fått veldig god respons så langt.

Det er behov for arbeidskraft i Norge. – Blant innvandrergruppene som sliter med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet, er høyt utdannede mennesker fra ikke-vestlige land, sier Bergem til Utrop.no.

Hun viser til at det fortsatt er høyere ledighet blant innvandrere enn i resten av befolkningen i Norge.

Forlenget
Prosjektet går i utgangspunktet til mai 2009, men Else-May Botten og Jenny Verslot Bergem jobber nå for å forlenge det, og få det til å gå over tre år. LO i Møre og Romsdal har fått ekstra midler både fra LO sentralt og fra LO Stat til prosjektet som nå gjennomføres.