Minoritetselever segregeres

Fridalen er blant skolene i Bergen som har mange minoritetselever
Foto: wikimedia commons
På Fridalen skole i Bergen er nesten alle minoritetselevene samlet i samme førsteklasse. Foreldrene mener dette hindrer god integrering, skriver bt.no  
0Shares

Jesper Jorde, nestleder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole, sier at mange har reagert på måten skolen har valgt å organisere førsteklassene på.

I den ene førsteklassene på skolen er nær halvparten av elevene minoritetsspråklige. En annen av klassene har kun etnisk norske.

Segregering
I en e-post til en forelder skriver rektor Randi Gelink:

«Ved å plassere en så stor andel av de minoritetsspråklige elevene i en klasse, har vi klart å samle tyngden av støtteressursene til denne gruppen elever i en klasse.»

Når en oppretter en ren norsk klasse og samtidig har en klasse hvor halvparten er minoritetselever, minner det mer om segregering enn inkludering, sier Jorde.

Han mener at det er uheldig, ikke minst for minoritetselevene, at så mange samles i én klasse.

– En ny kultur og et nytt språk lærer barn best når de har mye kontakt med barn fra den kulturen de kommer til, sier FAU-representanten.

Jorde sier at de har har hatt god erfaring med at minoritetselevene er spredt på klassetrinnet.

– Vi har et barn på 5. trinn, og der er det valgt en slik løsning. Klassemiljøet er blitt veldig bra, og de minoritetsspråklige er godt inkludert i klassen, sier han.

En som også har reagert er SVs Simen Willgohs. I går stilte han spørsmål til byråd Filip Rygg (KrF) om saken.

– Du lærer ikke godt norsk hvis halve klassen er fremmedspråklig. Det er heller ingen god måte å få til inkludering på, sier Willgohs.

Elevene behandles likt
Rektor ved Fridalen skole, Randi Gelink, aviser at de bevisst har plassert minoritetselevene sammen for å samle ressursene.

– Setningen FAU refererer til er tatt ut av sin sammenheng, sier Gelink.

Hun sier at de tar geografiske, kjønnsmessige og pedagogiske hensyn når de setter sammen klasser. Årsaken til at disse elevene går i samme klasse, er at de bor i samme område.

Hun understreker at de behandler alle elevene likt, uavhengig av etnisk bakgrunn. At den ene klassen ble helt etnisk norsk var også en tilfeldighet, sier rektoren.

– Også i denne klassen skulle det vært minoritetselever, men flere elever flyttet før skolen startet, sier Gelink.

Hun sier at de har mange minoritetsspråklige elever, men hun har inntrykk av at Fridalen er en skole hvor disse elevene finner seg til rette og trives.