Burde få mildere straff

Forsvareren til den siktede asylsøkeren, Truls Heitmann, sier sin klients vanskelige livssituasjon bør kunne føre til mildere straff.
Foto: Privat
Siktede fikk avslag på asyl i Norge i oktober 2010. Ifølge hans forsvarer Truls Heitmann, kan asylavslaget være en medvirkende årsak til at mannen handlet i desesperasjon.

Forsvareren til den drapssiktede somalieren, mener at 33-åringen burde få en mildere straff.

– Min klients livssituasjon i seg selv burde sees på som formildende omstendighet, sier han til nrk.no.

Heitmann mener at enhver som er i situasjoner som kan ansees som formildende omstendigheter, burde påberope seg retten til mildere straff. Likevel understreker han at man ikke bevisst kan bruke sin livssituasjon som et påskudd til å begå lovbrudd.

Lang prosess

Mannen fikk avslag på søknaden om utsatt utsendelse fra Norge. Utlendingsnemda ga uttrykk for at vedtaket skulle iverksettes fortløpende. Etter en lang og slitsom byråkratisk prosess sto valget mellom å dra frivillig eller bli utvist med makt.

– Forholdene i Somalia i dag gjør det uaktuelt å sende noen dit. Som forsvarer mener jeg at alle formildende omstendigheter burde tas i betraktning. Og derfor burde livssituasjonen hans ha en betydning for en eventuell straffutmåling, sier Heitmann til utrop.no.

Ikke trodd

Asylavslaget skal ha bakgrunn i at han viste manglende kunnskap om den byen og klanen han påsto at han kom fra. UDI trodde ikke på mannens forklaring da han fortalte dem at han kom fra en liten by i Sør-Somalia og tilhørte Midgan-klanen.

Deretter startet en kjapp prosess for å få ham tilbake til Somalia.

– Han hadde ikke noen andre alternativer enn å dra tilbake til et krigsherjet land. Og som del av en folkegruppe med lav status i hjemmelandet, er risikoen stor for at han blir utsatt for overgrep eller til og med drept, sier Heitmann til utrop.no.