Høyretopp: – Vi kan ikke nekte noe bare fordi det er muslimsk

Øystein Sundelin sier han synes samfunnet skal oppmuntre, og sette pris på, alle som jobber frivillig for å skape gode og trygge fritidstilbud til barn og unge.
Foto: Oslo Kommune/Sturlason
– Jeg kan ikke se noen god grunn til vi skal nekte Det Islamske Kultursenter å ha et overnattingstilbud for barn og unge så lenge de følger gjeldende retningslinjer, sier Oslo Høyres Øystein Sundelin.
0Shares

Aftenposten avdekket før jul at barn sover over på Det Islamske Kultursenters SFO-ordning i Drammen, Rødtvet i Oslo og Nedre Eiker. Nyheten vakte oppsikt og Jan Tore Sanner (H) skrev i et brev til likestillings- og diskrimineringsombudet at overnattingstilbudene er «en uønsket og bekymringsfull utvikling som kan være skadelig for integreringen.»

Kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) er opptatt av at barna skal ha anledning til å delta på fellesarenaer der det snakkes norsk.
Foto : Regjeringen

Nå ønsker menigheten også å opprette et SFO med overnattingstilbud i et bygg de eier på Romsås. Plan- og bygningsetaten i Oslo avslo i februar i fjor kultursenterets søknad. Nylig ble menighetens klage politisk behandlet av Byutviklingsutvalget. Meningene var delte til om barn skulle få sove over og saken går videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Kultursenteret gjør en god innsats for barn og unge

Øystein Sundelin, som er leder av Oslo Høyres bystyregruppe, stiller seg uforstående til motstanden:

– Hvorfor skal vi nekte Det Islamske Kultursenter å ha overnattingstilbud for barn og unge?  Vi kan i hvert fall ikke nekte dem det bare fordi tilbudet er drevet av muslimer, sier han til Utrop.

Sundelin forteller at han er vokst opp med lignende tilbud fra sin gamle menighet på Bekkelaget hvor det hver fredag var fritidsklubb.

– Jeg opplever at Kultursenteret gjør en god innsats for barn og unge i likhet med norsk idrettsbevegelse, korps, speideren og Den norske kirke.  De norske fritidstilbudene byr også på forskjellige overnattingstilbud i helger og ferier.

– Ingen kritiserer idrett og speider for overnattingstilbud

– Ingen kritiserer dem for det eller stiller krav til innhold og rapportering. Jeg har selv vært på Rødtvet og syntes de muslimske lederne gjorde en fin jobb med lekselesing og organisering av aktiviteter. Jeg opplevde at de frivillige på senteret vil barna vel. Kongen minnet oss i nyttårstalen på at det norske samfunnet er bygget på tillit og ikke mistenkeliggjøring av hverandre. Han sa at vi må stole på at vi vil hverandre vel. Det var kloke ord.

Sundelin sier han ikke er så opptatt av dette med overnatting.
– Men jeg synes vi skal sette pris på, og også oppmuntre, de som jobber frivillig for å gi barn og unge gode og trygge fritidstilbud. Ellers er det ikke utenkelig at enkelte av barna kan havne i dårlige ungdomsmiljøer.

Men hvorfor skal de overnatte på et SFO?
– Mitt inntrykk er at dette ikke er et strengt organisert overnattingstilbud, men at det handler om at noen barn overnatter innimellom.  Årsakene til overnattingen kan være så mange – trangboddhet, at noen foreldre jobber skift eller de mangler barnevakt. Uansett er ikke dette en slags koranskole slik jeg ser enkelte mistenker det for å være.

Hva synes du om at koranundervisningen er kjønnsdelt?
– Det liker jeg ikke, og jeg har lagt merke til at tabloidiseringen av denne saken går på det muslimske. Å skille gutter og jenter hører fortiden til i Norge og slik bør det bli blant muslimene også. Vi må imidlertid akseptere at noen har en annen kultur enn oss som er født med ski på beina. Når det er sagt, håper og tror jeg vi vil se mindre til dette kjønnsskillet med tiden.

Sanner er bekymret for integreringen og for norskopplæringen?
–Sanners varsel om parallellsamfunn er legitimt, men jeg tror det er en liten avsporing. Få, om noen, foreldre ønsker at barna bare skal være sammen med sine egne. Samtidig er det slik i Groruddalen, hvor Rødtvet og Romsås ligger, at flertallet i mange områder har innvandrerbakgrunn. Derfor er det ingen automatikk i at barna får etnisk norske venner dersom de spiller fotball, men i stedet venner med bakgrunn fra alle verdenshjørner. Det er ikke negativt. Skal vi komme videre, må vi slutte å betrakte innvandrere som en homogen gruppe. Innvandringsdebatten er én sak, integreringsdebatten en annen. Når vi først har den innvandringen vi har, må vi gi dem som er kommet hit best mulig forhold.

Innvandringsdebatten er én sak, integreringsdebatten en annen.

Aftenposten skrev at du var «begeistret» for Det Islamske Kultursenters SFO med overnattingstilbud, document.no skrev at begeistringen gjaldt koranskole med overnatting og kjønnsapartheid. I kommentarfeltene ble du ikke akkurat omtalt i smigrende ordelag…
– Jeg orket nesten ikke lese dem. De som er skeptiske til innvandring vil også være skeptiske til dette tilbudet. Men jeg fastholder at min jobb som medlem av Oslo bystyre er å jobbe for gode tilbud til alle. Det gjelder selvfølgelig også muslimene i Oslo.