– Økonomisk frihet er veien til selvstendighet

Fra venstre: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, daglig leder Fakhra Salimi i Mira-senteret, Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og prosjektleder Khansa Ali fra Mira-senteret
Foto: Eva Alnes Holte
– Norske kvinner protesterte mot å bli påtvunget husmorrollen på 1970-tallet. Nå er det deres tur! sa Kultur- og likestillingsminister Abid Raja til en fullsatt sal av minoritetskvinner på Litteraturhuset i Oslo.
0Shares

I forkant av kvinnedagen inviterte MiRa-senteret (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn) til seminar.

Det var en engasjert statsråd som inntok talerstolen:

– Likestilling er alfa og omega for et bærekraftig samfunn. Norge er nest best i verden etter Island på likestilling, sa Raja til de fremmøtte.

Statsråden delte egne erfaringer fra oppveksten og oppfordret de fremmøtte til å gi sine døtre den samme friheten som de norske kvinnene fikk på 70-tallet.

– Økonomisk frihet er veien til selvstendighet. Deltagelse og likestilling er veien til et bærekraftig samfunn. Regjeringen har satt i gang arbeidet med anonyme søknader på jobber slik at ikke-norske navn ikke skal være til hinder for å få jobb.

Store omsorgsoppgaver

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm kunne fortelle at de fleste sakene de fikk til behandling gjaldt diskriminering i forhold til arbeidslivet.

– Si det til oss når dere blir diskriminert, oppfordret hun.

– Jeg er  bekymret over at vi får så få henvendelser fra minoritetskvinner. Vi kan lytte og vi kan forklare om rettigheter, ikke minst kan vi gå til lovgiverne med deres historier.

Bjurstrøm viste til de siste SSB-tallene om “vedvarende fattigdom” i Norge.

– Andelen fattige minoritetsfamilier øker. Fattigdom bidrar til polarisering, utenforskap og konflikter. Politikerne viser til mange gode tiltak, men flere av dem fungerer ikke for kvinnene fordi de har så store omsorgsoppgaver. Flinke kvinner som tar høy utdanning får kanskje ikke brukt den fordi omsorgsoppgavene hjemme er for tyngende.

Opptatt av likestilling

Salen var fullsatt.

– Det er en myte at innvandrerkvinner ikke er interessert i slike arrangementer. Kvinner med  minoritetsbakgrunn har alltid vært engasjert i likestilling, nasjonalt og internasjonalt, sa Fakhra Salimi, daglig leder av Mira-senteret siden senteret ble opprettet i 1989.

Hun kunne fortelle om mange kamper som var vunnet på disse 30 årene. 

– Vi har fått lov mot tvangsekteskap og omskjæring. Vi har fått økt fokus på diskriminering på grunn av klesplagg. Men treårsregelen for oppholdstillatelse står fast. En kvinne kan ikke bryte ut av et voldelig ekteskap før hun har vært her i tre år. Hun kan søke om skilsmisse og om å beholde oppholdstillatelsen, men dette er en vanskelig prosess.

Etter innstrammingen i utlendingsloven må kvinnene også stille med en selvstendig inntekt på minst kr 246.246 for å få oppholdstillatelse.

Årets Mira-parole på Kvinnedagen vil være “Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!”

– Vi sees i toget på søndag, lovet statsråden.