viola, flower, pansy
«For bestemoren min representerte stemorsblomster håp. Det er håp for kvinner også, men det krever opprør mot autoriteter, skriver Niloufar Jalali-Moghadam.
Foto: Pixbay
– Midtøstens ledere maler et bilde av en enkel hverdag for regionens kvinner. Det er løgn, og det gjør godt når vi protesterer for kvinners frihet, skriver Niloufar Jalali-Moghadam.
66Shares

Jeg har bestemt meg for å skrive en ny, kort tekst hver dag. For å sette ord på det som kommer fra mitt hjerte, fra min dag, fra mine bekymringer og alt som går gjennom mitt hode. Vi har alltid hørt at skriving krever motivasjon, drivkraft, formål og håp. Kanskje det er noen som vil lese det, det kan være nyttig, det kan bevisstgjøre en annen.

Kvinnekamp – hele året

Når jeg skriver om vanskelige temaer, minnes jeg min bestemor. Hun var en sterk dame, som klarte å finne håp og glede i de små ting. Hun likte blant annet stemorsblomster spesielt godt fordi de, for henne, var et symbol på håp.

Det er mange personlige og sosiale temaer man kan reflektere over. Ett av temaene som spesielt tiltrekker min interesse og oppmerksomhet, er kvinners kamp for likestilling. Mange kjemper fortsatt mot undertrykkelse og urettferdighet. Blant annet har kvinnegrupper i Mexico planlagt en 24-timers streik mandag den 9. mars for å protestere mot volden meksikanske kvinner har opplevd den siste tiden. Streiken skal gjennomføres første arbeidsdag etter den internasjonale kvinnedagen, som i år er på en søndag. Arrangørene håper at streiken vil starte en nasjonal samtale om kvinners rettigheter, som vil ende med konkrete handlinger på mange områder. I tillegg, var det store demonstrasjoner i Paris for noen måneder  siden, der flere tusen mennesker stilte krav om å få slutt på partnervold mot kvinner.

Midtøstens kvinner ønsker ikke minibank-menn

Det virker som om ordene kvinne og vold beklageligvis henger sammen i ulike sammenhenger, uansett opprinnelse og land. Når det gjelder Midtøsten, pleier det å være religion og tradisjon som for det meste står for den autoritære tankegangen som forårsaker voldelige handlinger. Her om dagen så jeg en video der en konservativ muslimsk politiker påstod at «i det vestlige systemet må kvinner forsørge seg selv. Men i det islamske systemet bæres alle levekostnadene av menn. Så kvinner regjerer egentlig i det islamske systemet!»

Jeg reagerte med sinne og tenkte: «Vel, hvis denne latterlige historien er ment å omhandle et kongerike, er det bare å merke seg at jeg, som er vokst opp i det selvsamme landet, aldri har regjert i mitt eget liv, og jeg vil gjerne ha et ord med deg, snille mann»: Vi er ikke vant til og vil ikke godta de grunnleggende falske sammenligningene du gjør mellom de vestlige og de islamske systemene, og vi heier ikke på din diskriminerende tilnærming! Med bisarre begrunnelser har du gjort kvinner til slaver innenfor dine urettferdige og menneskerettighetsbrytenderammer, og ved å vedta og håndheve disse lovene, har du drept ånden for ansvar. Og dette vil du beskrive med karismatiske betegnelser som altruisme og kongerike; og du forventer kanskje at disse dronningene skal være deg takknemlig!

Frihet er en verdi som ikke kan erstattes med noe annet

En kvinne vil ikke ha en tjener! Hun ønsker ikke en minibank som heter mann, hun vil ha en ektefelle. Hun ønsker like humanitære privilegier. Hun vil ha like muligheter for myndiggjøring og velstand, og kan pantsette like rettigheter til gjengjeld for de rettighetene hun får. Jeg tillater meg å kalle deg og de som tenker som deg, kriminelle! Fordi du planlegger å påføre skade, traumatisere og frata rettigheter, og fordi du vil lure kvinnene og mener at det er nyttig!»

Alt opprør mot autoriteter er viktig

Frihet er en verdi som ikke kan erstattes med noe annet. Hvis de er fratatt den, er det ingen motsvarende verdi som kan erstatte den. Som Franklin D. Roosevelt sa: «Frihet kan ikke tildeles – den må oppnås».

Jeg, og antakelig mennesker flest som tror på likeverd, oppfordrer og ønsker velkommen til frigjøring og anerkjennelse av kvinner og deres rettigheter, som er den viktigste forutsetning for kvinners frihet.

På denne måten roser og beundrer jeg kvinnenes opprør mot hvilken som helst autoritet de er utsatt for og styrt av; selv om deres opprør er en oppmuntring fra satan djevelen! Selv om det vil bety å ikke adlyde religionens befalinger og at det da kan føre til å få sparken av paradiset! Jeg og søstre mine vil velge å havne inn i helvete som fyrer med bevissthet, strev og ansvar!

Nå merker jeg at hjertet er overveldet av blandede følelser, for det meste tristhet og sinne. Men jeg er ikke uten håp. Jeg vet at mørket aldri kan overvinne det sanne lyset.

I dag er den internasjonale kvinnedagen, åttende mars, og stemorsblomster spirer og gror overalt!

[Denne teksten ble opprinnelig publisert i Moss Avis den 7. mars 2020, og er republisert i Utrop med forfatterens tillatelse.]