Yasmin-utvisning til menneskerettighetsdomstolen

Høyesterett besluttet at firebarnsmoren skulle utvises av Norge etter 19 år i landet. Nå blir utvisningssaken behandlet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Firebarnsmoren Yasmin Kristensen ble ifjor utvist fra Norge. Saken vakte stort engasjement og gikk helt til Høyesterett. Hvor hun tapte. Nå tar den europeiske menneskerettighetsdomstolen opp utvisningen.
Utrop skrev om Yasmin Kristensen i desember. Attenårige Yasmin kom til Norge i 2001. Hun hadde forlatt hjemlandet forlot  Djibouti i frykt for tvangsekteskap. I Norge oppga hun Somalia som sitt hjemland etter å ha hørt på råd fra andre flyktninger.

19 år i Norge

I Norge traff hun Rolf Erik Kristensen. Paret giftet seg, og har etter hvert fått fire barn. I 2007 fikk hun innvilget norsk statsborgerskap. I 2014 ble hun fratatt sitt norske pass fordi utlendingsmyndighetene fant ut at hun ikke var fra Somalia. Siden har hun ført sak for å få omgjort vedtaket. Yasmin tapte i tingretten, vant i lagmanssretten og tapte i Høyesterett.

Familier, venner og bekjente i Lygdal kommune gikk til innsamlingsaksjon for å gi ekteparet mulighet til å bringe saken opp for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Barna trenger meg

– Jeg håper menneskerettighetsdomstolen kan se at jeg er en mor som ikke klarer å reise fra ungene sine. Jeg håper de kan se at barna trenger en mor og en far som er sammen. Ikke en mor som er i Afrika. Jeg har ingenting å gjøre i Afrika, sier Yasmin Kristensen til nrk.no