Foreldre kan ikke bli au-pairer

Skal handle om kulturutveksling: au-pair-ordningen feiloppfattes ofte som en form for lavlønnsarbeid, mener Justis- og politidepartementet. Nå går man inn for å øke satsene og utestenge de som har barn i hjemlandet.
Foto: Evan Carroll
Justis- og politidepartementet kommer i år med regelendringer på au-pair-ordningen. 
Blant annet vil au pairene få mer økonomisk støtte, samtidig som de ikke lengre kan ha egne barn i hjemlandet, skriver udi.no.
Minimumssatsen for lommepenger økes fra kr 4.000 til kr 5 000 per måned. Satsen for dekning av norskkurs økes også, fra 6.000 til 7.500 årlig. Satsene skal oppjusteres jevnlig. Vertsfamilien skal også dekke au-pairens reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs, samt dekke au pairens hjemreise.
Skal hindre misbruk
En av de nye hovedregler er at foreldre ikke vil få lov til å være au- pairer lengre. 
– Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling. Slik situasjonen er nå, viser det seg at en del vertsfamilier og au-pairer oppfatter ordningen som vanlig lønnet arbeid.  Justis- og politidepartementet ser behov for flere endringer i regelverk og praksis, slik at kulturutvekslingsaspektet blir sterkere og forhindre at au pairer utnyttes som billig arbeidskraft, ifølge udi.no.

Utlendingsdirektoratet (UDI) kan ikke gi noen eksakt dato for når det nye regelverket vil tre i kraft. Sannsynligvis vil det skje i løpet av vinteren. 
– Vi vil legge ut informasjon på våre nettsider når en dato er satt. I mellomtiden vil vi behandle søknadene etter det gamle regelverket, melder udi.no.