– Barnevernet dårlig til å ta vare på foreldrene

Kritisk: Barnevernet må bli flinkere til å ivareta foreldrene, mener barneombud Reidar Hjermann.
Foto: Fylkestinget i Nord-Trøndelag
Et norsk-tamilsk ektepar bosatt i Bergen ble fratatt barna sine. De lurer fortsatt på hvorfor.
0Shares

Det har gått nærmere seks måneder. Familieidyllen er snudd opp ned.

– Jeg lever for barna. Når jeg og mannen min lever slik, tror jeg ikke vi vil leve lenge. Å leve slik er verre enn det jeg opplevde under krig i mitt hjemland, forteller moren til NRK.

Må bygge tillit blant flerkulturelle

Barneombud Reidar Hjermann sier innvandrere ofte forteller at de er redd for det norske barnevernet.

– Veldig mange innvandrerfamilier er redd for barnevernstjenesten. Derfor er det viktig at barnevernet bygger tillit til familier fra andre steder i verden.

Skylder på kulturforskjeller

Anne Lise Hornæs, leder for etat for barn og familie i kommunen der den tamilske familien holder til, sier at språkbarrierer gjør det utfordrende å jobbe med innvandrerfamilier.

– Kommunikasjonen er ikke så enkel. Det tar lengre tid å jobbe gjennom tolk, og det tar også lengre tid å forklare systemet til folk som ikke kjenner systemet, sier hun.

Først fem måneder etter at familien ble fratatt barna, ba barnevernet mor om å gå til psykolog.

Barnevernet bryter loven

Forvaltningsloven krever at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. For å gi god informasjon og for å få god informasjon er det i mange tilfeller nødvendig å bruke tolk. I forvaltningsloven paragraf 17 står det at: ”vedkommende forvaltningsorgan må sikre innhenting av opplysninger”. Og i paragraf 11 står det: ”Organet har videre plikt til å gi opplysninger på en forståelig måte, også når saken gjelder en fremmedspråklig”.  

Krav på likeverdig behandling 

Den offentlige målsettingen om likeverdige tjenester handler om å yte lik behandling på tvers av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Barnevernet sliter med denne måloppnåelsen. Marit Skivenes, forsker ved Høgskolen i Bergen, etterlyser flinkere tolk, to saksbehandlere og mer selvkritiske barnevernsansatte.

– Det trengs mer tid og mer ressurser når man skal jobbe med minoritetsgrupper, sier hun.

Hjermann på sin side mener man må bruke tid og lytte.

Og når det kommer til at man må overta omsorgen for barna, er det viktig at foreldrene blir tatt ivaretatt på en skikkelig måte. Dessverre er det slik at barnevernstjenesten er dårlig til å ta vare på foreldrene, sier Hjermann til NRK.