– Flere asylbarn vil få bli

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) tolker presiseringen om asyl slik at flere barn kan bli i Norge.
Foto: Marius Talmo/SV
Regjeringen ber Utlendingsnemnda (UNE) ta mer hensyn til barnas beste i saker som gjelder asylbarn med avslag på søknad om opphold.
0Shares

Stortingsmeldingen «Barn på flukt» inneholder ingen forslag til endring av lovverket, men en presisering av hva som menes med at hensynet til barnas beste skal tillegges vekt.

– Vi er glade for at det nå kommer en presisering om hva lovgiver mente med at barns beste skal tillegges vekt, slik at antall år i Norge skal vurderes likt både før og etter et avslag på søknad om asyl, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til NTB.

Berører 450 barn

Omtrent 450 asylbarn har i dag bodd i Norge i tre år eller mer, og med avslag på asylsøknaden. Flere av dem er født her i landet.

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at presiseringene av hvordan loven skal forstås, vil føre til at flere barn får bli.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå skal ta større hensyn til barn av asylsøkere som har vært lenge i Norge, og at den barnefaglige kompetansen i utlendingsforvaltningen skal styrkes. Enkelte som ellers ville blitt sendt ut, vil få opphold. Og alle kan be om en ny behandling av saken i UNE, sier hun til NTB.

Streng praksis

Når meldingen kommer til Stortinget, vil regjeringen fastslå at tolkningen av regelverket har vært for streng.

– Uten å ha endret reglene så er vi enige om at vi skal tydeliggjøre praksis. Hensynet til barns beste er grunnleggende viktig, og skal ivaretas, sier justisminister Grete Faremo til NRK.