Louis Pizza tapte i Høyesterett

Høyesterett hevder Louis Pizza har brukt ulovlig utenlandsk arbeidskraft.
Lagmannsrettens dom opprettholdes, mens en bot 250.000 kroner reduseres kraftig. Styreleder Live Glesne Kjølstad vil ta saken videre.
25Shares

Louis Pizza har brukt ulovlig utenlandsk arbeidskraft og skal straffes, slår Høyesterett fast i dommen som kom fredag, skriver VårtOslo.

Domstolen reduserer imidlertid boten fra lagmannsretten kraftig, fra 250.000 kroner og ned til 30.000 kroner.

– Høyesteretts dom legitimerer diskriminering av arbeidstakere med utenlandsklingende navn og mørk hud, sier Live Glesne Kjølstad til avisa.

Hun kunne likevel glede seg over én ting i dommen.

– Høyesteretts reduksjon av boten på 250.000 kroner er en seier. Man skal ikke skremmes fra å nekte å vedta en bot og ta saken til tingretten, sier Kjølstad.

Sammen med sin advokat Brynjulf Risnes vil hun tar saken videre, og sende Høyesterettsdommen til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les også:
Starter innsamling for å betale bot på 250 000 kr
Høyesterett slipper inn omstridt pizza-foretaksstraff