Utsendte utlendinger vender tilbake

Asylsøkere som selger narkotika kommer som regel raskt tilbake igjen, selv om de blir deportert fra Norge.
Av de 400 kriminelle utlendingene som har blitt tatt hittil i år, har en tredjedel blitt sendt ut av landet minst én gang før.
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Dette er snakk om en liten gruppe av organiserte kriminelle personer som i hovedsak kommer til Norge for drive med narkotikakriminalitet, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet  til TV 2.

Mange av de politiet arresterer, oppholder seg ulovlig i Norge – enten ved at de har fått endelig avslag på asylsøknaden, eller at de aldri har vært i kontakt med styresmaktene i det hele tatt.

– Dette er personer som kommer til Norge for å drive med kriminalitet, og vi må ikke forveksle dem med de reelle asylsøkerne. De prøver å utnytte systemet ved å søke asyl, men får raskt avslag, sier UDI-direktøren.

Av de 178 som var uttransporterte innen utgangen av september i år, hadde 58 allerede blitt uttransportert mer enn én gang. 

Politiet har sendt ut 129 utenlandske narkotikaselgere i år. 37 av de uttransporterte har vært utsendt tidligere. Det viser tallene fra den nye UDI-rapporten «Felles innsats mot åpne rusmiljøer».

I fire år har Oslo-politiet hatt et spesielt fokus på kriminelle utlendinger som selger narkotika åpenlyst på gata. Så langt i år har de pågrepet 279 personer. 44 av dem har blitt pågrepet mer enn en gang. I fjor ble 393 personer pågrepet i denne målrettede innsatsen mot de åpne rusmiljøene i hovedstaden.

Halvparten hadde lovlig opphold
Direktør for asylavdelingen i UDI, Tone Loge Tveter, sier at det er viktig å forebygge at asylinstituttet ikke utnyttes av personer som ikke har behov for beskyttelse.

– Det er cirka halvparten av de som ble tatt som har lovlig opphold i Norge, sier Tveter.

Ifølge UDI behandles sakene til de som blir tatt i løpet av fem dager. Innen den tid må vedtaket være klart. En fjerdedel av de som er tatt så langt i år er registrert som asylsøkere. Totalt 69 personer.

– Tallet viser at det er en del som misbruker asylinstituttet for å selge narkotika, sier Tveter til TV 2.

Menn fra Nigeria topper statistikken. De utgjør 98 av 279 pågrepne personer. Deretter følger borgere fra Somalia, Romania, Tunisia, Guinea, Liberia, Marokko og Gambia.