Jomfruhinnetesting et brudd på menneskerettighetene

Verdens Helseorganisasjon sier at en inspeksjon av skjedekransen – den såkalte jomfruhinnen – ikke vil kunne avsløre om kvinnen har hatt sex fordi hinnen kan sprekke av mange grunner, for eksempel ved bruk av tampong eller under trening.
Foto: Pixabay
Ifølge et nytt lovforslag skal det bli forbudt i England og Wales både å undersøke om kvinnens «jomfruhinne» er intakt og å rekonstruere den såkalte jomfruhinne, det vi i dag kaller skjedekrans.
338Shares

Leger og jordmødre i England og Wales bør risikere fengselsstraff både for å teste om en kvinne er jomfru og for å rekonstruere jomfruhinnen.

Forslaget er fremmet av det konservative parlamentsmedlemmet Richard Holden etter at han så et BBC-program hvor det fremkom at engelske klinikker tilbød tester og rekonstruksjon for 1500 – 3000 kroner.

Ikke vitenskapelig

Medisinske eksperter sier at å rekonnstruere en hinne i vagina er en uverdig og ydmykende praksis – et overgrep mot kvinnen.  

Jomfrutesting er et brudd på menneskerettighetene ifølge både Verdens Helseorganisasjon og Forente Nasjoner. Det blir likevel praktisert i minst 20 land. Praksisen er i tillegg ikke vitenskapelig fundert:

Verdens Helseorganisasjon sier at en inspeksjon av skjedekransen ikke vil kunne avsløre om kvinnen har hatt sex fordi hinnen kan sprekke av mange grunner, for eksempel ved bruk av tampong eller under trening.

Livredde

Flere foreninger støtter et forbud blant andre The Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation (IKWRO). Payzee Mahmod i IKWRO startet en kampanje mot æresvold etter at søsteren hennes ble myrdet. Hun forteller til BBC at jenter oppsøker organisasjonen for å fortelle at de ønsker rekonstruksjon av hinnen fordi de er livredde for ikke å blø på bryllupsnatten. 

En kvinne, i BBC-reportasjen kalt Aisha, forteller at hun for to år siden ble tvunget av familien til å ta en jomfrutest på en klinikk i London.  Anledningen var at hun mot sin vilje skulle forlove seg med en fetter i Pakistan.

Sparket og slått

Hun bestod ikke testen og faren og brødrene sparket og slo henne og sa hun hadde vanæret dem. De forlangte at hun skulle oppsøke klinikken igjen for en rekonstruksjon av hinnen. fordi hun hadde brakt skam over dem. Aisha nektet og flyktet fra familien sin. 

Antall kvinner som ønsker rekonstruksjon av “jomfruhinna” er økende, skriver BBC.

Professor Colin Melville, from the General Medical Council som fører tilsyn med legene, sier de kan og vil agere dersom de får høre at en doktor har utført intimundersøkelser som ikke er medisinsk nødvendige og uten å ha innhentet pasientens samtykke.