Godkjenner muslimsk grunnskole

Barna hadde rytmer og svinget seg ilag med musikken.
Foto: Ola Gjethammer
Til høsten får Oslo en muslimsk grunnskole. Foreningen Mødre for muslimsk grunnskole har fått søknaden sin godkjent. 
0Shares
Avatar
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

En egen læreplan for islam-, religions- og livssynskunnskap (IRL) skal erstatte læreplanen i religion, livssyn og etikk (RLE). I tillegg skal skolen ha en egen læreplan i arabisk, skriver osloby.no.

I søknaden står det at undervisningen “skal gi oppdragelse i islamsk livssyn, og stimulere til allsidig dannelse på et islamsk grunnlag og med henblikk på en god integrering i det norske storsamfunnet”.

Kommunen fraråder
Oslo kommune fraråder imidlertid oppstart av skolen, noe som skyldes kommune

Anniken Hauglie, Høyre.
Foto : hoyre.no
ns tidligere erfaringer med omstridte Urtehagen grunnskole, som var i drift fra 2001 til 2004. Skolen ble nedlagt etter mye uro og kritikk fra Fylkesmannen, og ifølge kommunen er det personer fra samme miljø som lenge har jobbet for å starte opp en ny muslimsk skole.

– Vi er i utgangspunktet positive til nye privatskoler, men er opptatt av at de er seriøse og sikrer utdanningen til barna, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H).

Forskjellsbehandling av religioner
Nylig godkjente Utdanningsdirektoratet oppstart av en kristen privatskole i Groruddalen. Da vendte Oslo Frp tommelen opp. Når det nå er snakk om en muslimsk skole, er tonen en helt annen.

– Hvis de skal ha en egen skole er jeg redd barna ikke blir integrert i det norske samfunnet, sier Camilla Wilhelmsen, leder av Oslo Frp.

Er det ikke forskjellsbehandling å være for en kristen privatskole og mot en muslimsk privatskole?

– Vi er for privatskoler. Vi har sett at kristne privatskoler integrerer. At vi får en kristen privatskole i Groruddalen er bra, problemet her er at folk flytter. Kristendom er også en del av kulturarven vår og muslimske barn trenger å bli integrert.

Inkonsekvent
Andreas Halse (Ap) kaller Frps politikk “hårreisende inkonsekvent”.

 
Foto : Oslo Kommune Bystyret

– Vi kan selvfølgelig ikke sortere menneskers rettigheter ut fra hva slags gud de velger å tro på, siernestlederen i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

Fortsatt gjenstår flere forhold før skolen kan åpnes. Det må søkes om driftstillatelse hvor skolens samlede lærerkompetanse må godkjennes. I tillegg må skoleanlegget godkjennes av Fylkesmannen.