Røde Kors oppfordrer ny regjering sikre helserettigheter for papirløse i Norge

Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon gir overnattingstilbud også i disse korona-tider.
Foto: Ragingwire
I en ny rapport fra Røde Kors konstaterer de at norske myndigheter ikke oppfyller menneskerettslige forpliktelser når papirløse ikke får gå til legen.

Systemet fører til unødvendig lidelse, mener Røde Kors.

– Hvert eneste år er det hundrevis av pasienter i Norge som ikke får den helsehjelpen de trenger. Kreftsyke får ikke behandling, diabetikere får ikke medisin. I verste fall fører dette til dødsfall som kunne vært unngått, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

I dag har papirløse migranter ikke tilgang til fastlege og andre helsetjenester når de oppholder seg i Norge. Med mindre det står om liv eller død. Hvilket kan være vanskelig å vite uten medisinsk utredning i forkant. De må også dekke alle kostnadene selv.

– Dette handler om at det finnes en gruppe mennesker som ikke får gå til legen før det i noen tilfeller er for sent, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

 Grunnlaget for rapporten

I 2009 opprettet Røde Kors og Kirkens Bymisjon et Helsesenter for papirløse migranter i Oslo. Fire år senere ble det etablert et lignende tilbud i Bergen. Et stort antall besøkende forteller om udekket humanitært behov. Dette fremgår i rapporten fra Røde Kors.

Papirløse migranter er en sammensatt gruppe som har det til felles at de står utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett. Det kan være EØS-borgere som mangler helsetrygdkort fra hjemlandet fordi de ikke er medlem av trygdeordningen der eller personer som har mistet oppholdstillatelsen. Aldersspennet går fra barn til eldre, og over hundre ulike nasjonaliteter har vært pasienter på Helsesentra.

– I dag er det vilkårlig hvem som får hjelp, og det setter også leger og andre offentlige helsearbeidere i en utfordrende situasjon. Vi har et helsetilbud til denne gruppa fordi det offentlige sikkerhetsnettet mangler i de fleste kommuner, sier Apeland.

Kritisert av FN

FN har gjentatte ganger kritisert Norge for den manglende tilgangen på helsetjenester for papirløse, og norske myndigheter er bedt om å rapportere ekstraordinært til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter på dette i 2022.

Røde Kors mener at helserettighetene må utvides, i tråd med hva Norge har forpliktet seg til. De nødvendige endringene må være at forskriften endres, en finansieringsordning må på plass og fastlegetilgang må sikres.