Lagmannsretten går for Krekar-utlevering til Italia

Frp-representant vil ha Mullah Krekar ut av landet snarest. Men Siv Jensen vil ikke uttale seg

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi, skriver Dagbladet.

Italienske myndigheter hevder at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder nettverket Rawti Shax. Italienske myndigheter har siktet Krekar for terror og krever ham utlevert.

Krekars advokat Brynjar Meling anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som har altså opprettholdt Oslo tingretts avgjørelse, og forkastet Krekars anke.

Siktet for alvorlige lovbrudd
I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett skriver de som følgende:

“Etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia. Lagmannsretten viser i denne forbindelse særlig til at Najumuddin Farah Ahmad er siktet for alvorlige straffbare forhold”.

Nå varsler Brynjar Meling at han vil anke også denne avgjørelsen.

– Vi reagerer sterkt på saksbehandlingen i saken, sier Meling til Dagbladet