– Antall voldtekter skal ned til null

Osahon Usen (f.v) og Renas Muhialdin fra BASE-H.
Foto: Sissel Ofstad
Fire tenåringsgutter fra Drammen reiser rundt på videregående skoler for å øke bevissthet om voldtekt og dets negative konsekvenser.
259Shares

– Vi må gjøre noe med ordbruken, sier Osahon Usen (17).

– Ja, og det arbeidet bør starte på ungdomsskolen, skyter Renas Muhialdin (17) raskt inn.

Det er to samfunnsengasjerte representanter fra elevorganisasjonen Frontal Aid Generation som møter Utrop på biblioteket i Drammen. Det første året på Drammen Videregående Skole på salg- og servicelinja ligger bak dem. Et skoleår som har lært dem hvordan man driver en veldedig organisasjon. Dette er et unikt tilbud på landsbasis og elevene velger selv hvilket prosjekt eller sak de vil jobbe med.

Guttene var ikke i tvil om hva de ville jobbe med. Sammen med to andre medelever har de startet prosjektet BASE H. Formålet er å forebygge voldtekter.

– Vi valgte å jobbe med forebygging av voldtekt fordi det er et stort samfunnsproblem det snakkes for lite om, sier Usen.

I året som har gått, har medlemmene i BASE-H reist rundt på skoler i Viken fylke og holdt foredrag om temaet. Ungdommene stiller høye krav til seg selv og sin egen generasjon.

– Vi har lyst til å få voldtektstallene ned til null. Løsningen på voldtekt ligger i hendene til de neste generasjonene. Vi tenker at det er viktig å snakke om voldtekt og seksuell trakassering med unge mennesker før det blir for sent, sier Usen.

Etterlyser åpenhet

Rapporten Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer fra 2015 støtter utsagnene til Usen og Muhialdin. Ungdomsskolealder fremsto som en sårbar periode, der risikoen for både voldtekt og andre seksuelle overgrep var stor, meldte forskerne Mia Myhre, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal.

Jenter ble utsatt langt hyppigere enn gutter, og overgriper var oftest en mannlig
bekjent eller venn. Formen for seksuelt overgrep gutter oftest var blitt utsatt for skjedde i bevisstløs/beruset tilstand. Nesten en fjerdedel har aldri fortalt noen om voldtekten.

– Vi snakker for lite om dette på skolen.

Temaet blir ikke diskutert på hjemmebane heller, ifølge guttene.

– Vi vet ikke hvorfor fedrene våre har vært så slappe på det området.

– Fengsel og straff gjør ikke nok for å forhindre voldtektssaker rundt omkring i landet og verden. Vi trenger mer åpenhet om temaet, sier Muhialdin.

To av tre voldtektssaker henlagt i 2020

De nyeste tall hentet fra Statistikk Sentralbyrå forteller om 7 989 anmeldte seksuallovbrudd i 2021. Det ble registrert vesentlig flere seksuallovbrudd i 2021, særlig mot barn. Det opplyser politiet.

John Magnus Løkenflaen, leder for straffesaksseksjonen i politidirektoratet, sier i en pressemelding at gjerningspersoner kan ramme flere ofre via digitale plattformer:

– Mange av anmeldelsene omhandler barn som utsettes for seksuallovbrudd via digitale flater. I enkelte slike saker er det snakk om én gjerningsperson som begår overgrep mot et stort antall ofre.

Ifølge SSB ble to av tre voldtektssaker henlagt i Norge i 2020.

Blir tatt godt imot

BASE-H opplever at ungdommene er interesserte i temaene de tar opp under skolebesøkene.

– Vi får bare gode tilbakemeldinger når vi drar rundt og snakker, sier Usen.

Noe av det de adresserer i foredraget, er lover og regler, ordbruk og hva som er voldtekt. De har også laget et eget undervisningopplegg, podcast og delt videoer på You Tube for å øke fokuset på temaet.

– Det er ikke alle som forstår at de har blitt voldtatt, sier Muhialdin.

Under foredraget opplyser de alltid om hvor man kan få hjelp, for eksempel hos Dinutvei.no

– Vi snakker også om hva som er straffbart, legger Usen til.

Politiets hjemmeside er det tydelig forklart hva som er straffbart. Politiet har trukket frem hvordan en voldtekt kan foregå på internett. Gjennom nye bekjentskap på nettet blir barn og ungdommer overtalt til å dele nakenbilde som senere blir brukt for å true offeret til å ha seksuell omgang med seg selv eller andre. Hvis de nekter blir de ofte truet med at bildet vil bli delt med venner og familie hvis de ikke gjør det de blir bedt om. Selv om det ikke er fysisk kontakt mellom offer og overgriper, er det fortsatt voldtekt. Når barnet er under 14 år er det voldtekt uavhengig av om barnet er blitt truet eller ikke.

– Offeret er aldri skyld i voldtekten, slår Muhialdin fast.

Språkbruken er et problem

Det er viktig for initiativtakerne å skape gode holdninger blant sine jevnaldrende. Her står bevisstgjøring rundt språkbruk sentralt.

– Hvilke ord og ytringer mener dere er uheldige?

– Hore, homo, objekt og simp. Jeg synes det er viktig at vi får slutt på mobbingen, sier Usen.

Ifølge ung.no er simp et uttrykk for noen som gjør for mye for en person de liker.

– Gutter blir mobbet for å vise masse kjærlighet og kalt simp, forklarer Usen.

Ønsker at Frontal Aid blir et skoletilbud over landet

Gjennom skoleåret har guttene lært å snakke i forsamlinger, blitt bedre venner og fått sansen for organisasjonslivet. Ingen av dem utelukker et videre engasjement.

– Jeg synes at ungdom bør bli lyttet mer til, sier Muhialdin.

Han foreslår at ungdom bør være med når viktige beslutninger tas, spesielt i saker som berører ungdommen selv. BASE-H har en klar formening om hva som vil øke engasjementet hos ungdommer.

– Frontal Aid bør bli et tilbud på alle skoler.