Lovendring blir vurdert: Vil gi grunnlag for å utvise de som har giftet seg for å få oppholdstillatelse i Norge

ALDERSFORSKJELL: Forholdet til Anne Marit (62) og Dündar Yuvali (28) ble kjent gjennom Discovery+-programmet "Grenseløst forelsket". Anne Marit, også kjent som "AnneMa" holder fast ved at deres kjærlighet er ekte, men blir ikke trodd av UDI, som nekter dem familiegjenforening.
Foto: Skjermdump / Discovery+
«AnneMa» (62) og Dündar (28) fikk avslag på søknaden om familiegjenforening fordi UDI mener det er sannsynlig at Dündar giftet seg for å få oppholdstillatelse i Norge. Nå vurderes en lovendring som også vil gi grunnlag for utvisning av de som har giftet seg for å få opphold.
2.9K+Shares

Et omgåelsesekteskap er et ekteskap der hovedgrunnen til at du giftet deg, er at du vil ha en oppholdstillatelse i Norge. Ekteskapet kan likevel være formelt gyldig og ha en realitet, ifølge UDI. Det er ikke det samme som et proformaekteskap hvor oppholdstillatelse eneste grunnen til giftermålet.

Et høringsnotat i Justis- og beredskapsdepartementet, foreslår å fastsette i Utlendingsloven at det er grunnlag for utvisning når utlendingen har inngått et omgåelsesekteskap som et «bevisst og grovt forsøk på å skaffe seg urettmessig opphold i riket»

Videre står det skrevet i notatet det «kan foreligge et omgåelsesekteskap selv om det også har vært andre, mer underordnede motiver for å inngå ekteskapet.»

Videre beskriver høringsnotatet at forslaget ikke har til hensikt å føre til flere utvisninger, men å tydeliggjøre vurderingstemaet for utvisning i slike tilfeller.

AnneMa og Dündar fikk avslag – mistanke om omgåelsesekteskap.

Flere par sliter allerede med dagens regelverk for ekteskap. I Discovery+-serien «Grenseløst forelsket» har norske seere denne våren blitt kjent med Anne Marit Yuvali (62), bedre kjent som «AnneMa», og hennes 33 år yngre tyrkiske kjæreste, Dündar Yuvali (28).

Nylig fikk de avslag på søknaden om familiegjenforening av UDI. I vedtaket begrunner UDI avgjørelsen sin med at det er sannsynlig overvekt for at Dündars, hovedgrunn til å gifte seg med AnneMa, var å få oppholdstillatelse i Norge.

UDI mistenker med andre ord at ekteskapet er et omgåelsesekteskap.

– Vi er akkurat like glade i hverandre til tross for at de mener det, så vi bare hiver oss på en ny søknad og klager. Vi argumenterer med sannheten – det er for mange egne meninger, og som ikke forholder seg til norsk lov. Vi er «fit to fight», så det er bare å kjempe videre, sier hun ifølge TV 2.

Sivilombudsmannen med UDI-kritikk

I 2020 publiserte Sivilombudsmannen en vurdering av UDIs informasjon, hvor de sier de fant flere feil. Feilene omfattet blant annet bruk av begrepet proformaekteskap på reelle ekteskap, hevdet Sivilombudsmannen.

I vurderingen skrives blant annet:

  • «Et proformaekteskap kan defineres som ekteskap helt uten faktisk realitet, inngått kun med det formål å omgå lovregler om innvandring».
  • Et omgåelsesekteskap er «hvor partene planlegger å leve sammen i et reelt ekteskap, men hvor utlendingen hadde utsiktene til oppholdsgrunnlag i Norge som hovedmotiv for ekteskapet».
  • Der UDI har kommet til at hovedmotivet er opphold i Norge,» må de ta stilling til om adgangen til å avslå oppholdstillatelse skal benyttes».

– Sivilombudsmannen «kan ikke se at inngåelsen av et omgåelsesekteskap i seg selv kan være straffbart, konkluderer man videre.