Stavanger på topp i flerkulturell kompetanse

 
Foto: Bruce Tuten
Stavanger er blant de beste i Europa på å møte innbyggere med annen kulturell bakgrunn.
0Shares

Intercultural Cities Network har laget en oversikt fra 2014 som viste at Stavanger (bildet) er i toppsjiktet i Europa innen flerkulturell kompetanse, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger var rangert på andre plass blant 30 byer med 200.000 innbyggere og på fjerde plass blant totalt 60 byer. ICN trakk fram at byen har gode strategier for mekling og konflikthåndtering, og at offentlig ansatte har kompetanse til å møte innbyggere med annen kulturell bakgrunn.

I tillegg sto det at Stavanger har god internasjonal orientering, blant annet gjennom ordførerens presidentskap i Verdens energibyer (WECP).

Når mangfold er en ressurs
– 
I Stavanger er mangfold en ressurs. Vi har vi lenge drevet kulturbygging og reflektert rundt hva det vil si å være en flerkulturell by. Derfor er det er nyttig å møte ordførere og representanter for nasjonale styresmakter, og dele erfaringer, perspektiver og nye måter for samarbeid på, sier ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø i en pressemelding.

Som videre forteller:

– Vi har lykkes godt med å legge til rette for språkopplæring. Det gjelder både i klasserommene på Johannes Læringssenter og utenfor, samarbeid med frivillige organisasjoner. Språkkafé og turgrupper er gode eksempler på hva vi kan oppnå sammen, sier hun, ifølge pressemeldingen.