– Muslimer må definere seg selv som europeere

0Shares

Islamsk Råd Norge i samarbeid med Det Islamske Forbundet (Rabita) hadde
lørdag 24.januar et foredrag med Tariq Ramadan med tittelen:To be a
European Muslim: Possibilities and Challenges.

Tariq Ramadan er en filosof
og professor i islamske studier ved universitetet i Oxford. Gjennom
sine bøker og foredrag er han en aktiv og viktig bidragsyter i
debatten om islams rolle i Europa. I Time-magasinet et han blitt utpekt
til en av de 100 ledende intellektuelle og viktigste fornyerne i vårt
århundre.

Slutt med offer mentalitet

Han mener at i vestlige land kan
muslimene lettere praktisere sin religion enn mange muslimske land.

-Muslimer må slutte å se på
seg selv som ofre og undertrykte minoriteter. De må i stedet
definere seg som europeere når de lever i Europa og ikke som
muslimer i eksil, sier Ramadan.

Det er ca 73% av vestlige befolkning
som har negative oppfatning om Islam og muslimer. Dermed er ikke
løsningen å stenge seg inn og si at de ikke forstår
og kommer aldri til å forstå oss. Muslimene må
bidra selv til integrasjon og deltakelse i samfunnet, understreker
han.

Ønsker imam skole

Ramadan ønsker at det blir opprettet et institutt i Norge for
å undervise imamene, i stedet for importere imamer fra utlandet
som ikke vet noe om norske kulturen.