Høyre med forslag for å bekjempe negativ sosial kontroll

Mari Holm Løsneth på Høyres landsmøte 2023.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre legger frem ni forslag for å bekjempe negativ sosial kontroll. – En av vår tids viktigste frihetskamper, skriver Høyre i en pressemelding til Utrop.
68Shares

Det er grunnleggende at alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. Alt for mange blir fratatt den muligheten på grunn av sosial kontroll, tvang og press. Ofte kommer dette fra deres nærmeste. Det gjør kampen mot negativ sosial kontroll til en av vår tids viktigste frihetskamper, sier innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Høyre, Mari Holm Lønseth, i en pressemelding til Utrop.

Høyre: En viktig sak å løfte i juni

Unge med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for negativ sosial kontroll enn andre, ifølge presseskrivet fra Høyre. Dette gjelder særlig skeive med minoritetsbakgrunn, som er mer utsatt for negativ sosial kontroll sammenlignet med andre grupper.

En undersøkelse fra IMDI viser at mange lar være å være åpne om egen legning overfor nærmeste familie. Nesten 1/3 opplever miljøer med samme landbakgrunn som seg selv som ekskluderende.

— Juni er mangfoldsmåned, og vi vet at særlig skeive med innvandrerbakgrunn i større grad utsettes for negativ sosial kontroll enn andre. Alle skal ha lov til å elske den de vil, og mer forebygging mot negativ sosial kontroll og bedre vern av utsatte er viktig for å sikre dette, fortsetter Lønseth. 

Høyre vil skjerpe straffeansvaret for æresrelatert vold

Det er fullstendig uakseptabelt at noen bruker «ære» som begrunnelse for å utøve vold mot andre. Det er på høy tid at dette straffes hardere. Derfor foreslår vi at æresmotiv skal bli et straffeskjerpende moment i straffesaker, sier Lønseth.

Høyre mener ofre for negativ sosial kontroll skal få et bedre rettsvern.

Forslagene Høyre legger frem skal både sikre bedre forebygging og pålegge strengere og tydeligere straffeansvar for negativ sosial kontroll. Partiet peker særlig på behovet for å forebygge kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og at ingen barn skal etterlates i utlandet mot sin vilje, skrives det videre i presseskrivet.

Disse problemene må aldri dysses ned. Det må være helt grunnleggende at alle selv skal få velge hvem de skal være kjæreste med. Fysiske overgrep som kjønnslemlestelse er svært alvorlig – og ulovlig i Norge. Det trengs bedre kunnskap i hjelpeapparatet. Foreldre må også få god forståelse for norske verdier gjennom introduksjonsprogram og god norskopplæring, sier Lønseth. 

Her er de ni forslagene fra Høyre:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for en opptrapping av antall minoritetsrådgivere.  

2. Stortinget ber regjeringen utrede innstramminger i regelverket for familieetableringer med hensikt om å stanse partnervold. 

3. Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med en fornyelse av handlingsplan mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse for å videreføre og forsterke innsatsen fra forrige plan.  

4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for sikre tilstrekkelig tolkekapasitet. 

5. Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringer med tilsynsordningen for vigslere, og vurdere behovet for å forsterke Statsforvalternes tilsynsrolle.  

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at æresmotiv skal inntas som et ytterligere straffeskjerpende moment i straffesaker. 

7.  Stortinget ber regjeringen fremme forslag for å styrke rettsvernet for barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje.  

8. Stortinget ber regjeringen klargjøre definisjonen av negativ sosial kontroll i lovverket for å sikre et godt rettsvern for de utsatte. 

9. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan varslere i saker om negativ sosial kontroll og æresrelaterte saker skal sikres bedre vern og oppfølging. Kilde: Høyre