– Kommune-eide selskaper må reflektere mangfoldet

– Vi har allerede begynt dette arbeidet. Jafar Altememy (t.h) som er styreleder i Oslo konserthus og Ayub Tughra som styreleder i en av arbeidsmarkedsbedriftene er to eksempel fra i år, sier Rina Mariann Hansen, byråd for næring og eierskap.
Foto: Oslo konserthus
25 prosent av styremedlemmene i selskaper som eies av Oslo kommune skal reflektere mangfoldet i Oslo. Det har bystyret vedtatt torsdag.
45Shares

– Å speile Oslos befolkning er viktig for oss. Det ønsker vi å få til både i kommunens egne virksomheter, med flere ledere som speiler befolkninga, og vi ønsker det i selskaper som Oslo kommune eier, sier Rina Mariann Hansen, byråd for næring og eierskap. Det er Hansen som har ansvaret for eierskapsmeldingen.

I følge kommuneloven skal det fremlegges en eierskapsmelding minst én gang i valgperioden. Meldingen inneholder hva Oslo kommune eier med en beskrivelse av alle virksomhetene, inkludert de kommunale foretakene og målsettingene med de konkrete eierskapene.

– Oslo kommunes målsetting er at 25 prosent av styremedlemmene representerer mangfoldet innen 2026, og med mangfold menes både innvandrerbakgrunn, kjønn, legning og funksjonsnedsettelser, sier Hansen til Utrop.

– Vi tar nå ambisjonene om mangfold i representasjon også inn i selskapene og når vi utnevner styremedlemmer. 34 % av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn. Samtidig viser en rapport vi selv har laget i kommunen at kun 7% av styremedlemmene våre hadde innvandrerbakgrunn i 2022. Det må vi gjøre noe med, sier hun.

Har dere noen sanksjonsmuligheter?

– Det er jo byrådet som utnevner styremedlemmer, så vi har tenkt å levere på forslaget om representasjon. Dette er viktig for oss å nå. Det at vi nå skal jobbe aktivt og målrettet for å nå dette målet vil kanskje også kunne bidra til at flere personer får styreerfaring som gjør at flere selskaper får øynene opp for dem og kompetansen de har, sier Hansen til Utrop.

Selskapene som kommunen eier eller har majoritetsaksjer i stilles det også forventning om å fremme mangfold, likestilling og inkludering i alle deler av organisasjonen. Det vil for eksempel si at selskapet arbeider planmessig med utvikling og rekruttering av medarbeidere i alle ledd.