Antall asylsøkere lavest på 21 år

Justisminister Tor Mikkel Wara vil at slekt og venner skal ha plikt til å melde fra hvis de vet om planlagte tilfeller av kjønnslemlestelse.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Det har ikke vært så få asylsøknader siden 1997, ifølge justis- og innvandringsministeren.

Tall fra regjeringen viser kraftig nedgang i antall asylsøknader i Norge. I 2018 mottok UDI 3054 asylsøknader, 14 prosent mindre enn året før.

– Vi har nærmest en stopp i innvandringen og en kraftig tilbakegang, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara til TV 2.

Av de 3054 søknadene, var det 2655 førstegangssøkere. Ytterlige 399 søknader kom fra personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige. I media var de omtalt som oktoberbarna. Disse 399 søkte om fornyet behandlig etter midlertidige bestemmelser.

Siden 1997, har ikke årlige tall på asylsøknader i Norge gått under 5400. I 2018 fikk litt over halvparten av søkere flyktningsstatus av Utlendingsdirektoratet.

Dette betyr kraftig nedgang i antall innvilgede søknader. I 2018 var det en nedgang på 67 prosent sammenliknet med 2017. 1.453 personer fikk innvilget asylsøknaden sin hos UDI.

– Denne regjeringen har ført en forutsigbar og rettferdig innvandringspolitikk. Etter migrasjonsbølgen i 2015 er det gjort en rekke innstramminger, for å sikre at det er de som virkelig trenger beskyttelse, som får det og ikke de som forsøker å jukse seg til opphold i Norge, sier innvandringsminister Wara.

Flere flyktninger enn før
SVs Karin Andersen mener det ikke er grunn til å juble over tallene.

– Det er flere flyktninger i verden nå enn i fjor og året før, men de kommer bare ikke hit fordi Europa har stengt grensene. De som kommer inn i Hellas sitter i leire hvor de knapt har teltduk over hodet og ikke helsehjelp, og der sitter de i åresvis, men det synes Tor Mikkel Wara er greit, sier Andersen til TV 2.

– Det virker som man ikke har tenkt å løfte en finger selv om hjelpeorganisasjonene roper varsku, fortsetter SV-politikeren.