Bedre minoritetshelse med flerspråklige farmasøyter

Apotek 1 Haugenstua deltar i prosjektet om minoritetshelse. Farmasøyt Sarmena Joia nummer to fra venstre.
Foto: Privat
I apotek snakkes det mange språk. Nå skal ni apotek veilede pasienter om riktig legemiddelbruk på språk pasienten behersker bedre enn norsk, heter det i en pressemelding. Veiledningen skal skje i ny pilotstudie.
271Shares

– Apotekansatte møter jevnlig pasienter som ikke forstår informasjon på norsk så godt. Mange farmasøyter i norske apotek behersker flere språk og flere apotek tilbyr allerede veiledning til pasienter på ulike språk, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen, i foreningens pressemelding.

Det er Apotekforeningen, som i samarbeid med Apokus, skal studere effekt av informasjon på andre språk og kartlegge pasienters og farmasøyters erfaringer med å motta veiledningstjenesten Medisinstart på andre språk.

– I apotek sitter vi på en kjemperessurs. Å få god veiledning på et språk du forstår er avgjørende for din forståelse av legemiddelbehandlingen, etterlevelse og riktig legemiddelbruk, sier Andresen.

16 prosent er førstegenerasjons innvandrere

Medisinstart er en tjeneste hvor pasienter, som nylig har startet med et nytt legemiddel, får to strukturerte oppfølgingssamtaler i apoteket med en farmasøyt, opplyser de om. Per i dag gjelder tilbudet for pasienter som starter med diabetes type 2 legemidler og hjerte- og karlegemidler.

– Førstegenerasjons innvandrere utgjør ca. 16 prosent av Norges befolkning. Det er grunn til å tro at en del av disse er i målgruppen for Medisinstart, og kan ha nytte av å motta tjenesten på et annet språk enn norsk. Vi har stor tro på dette minoritetshelseprosjektet, sier Andresen.

Apotek 1 Haugenstua er et av apotekene som deltar i pilotstudien.

Ønsker hjelp på eget morsmål

–  Vi har mange faste kunder som kommer til oss, fordi de vet at de kan få den hjelpen de trenger på sitt eget morsmål, sier farmasøyt Sarmena Joia på Apotek 1 Haugenstua.

Hun forteller at mange pasienter som ikke snakker godt norsk, sliter med å forstå informasjonen de får om legemiddelbruken sin.

– Kunder med dårlige norsk-kunnskaper er ekstra utsatt for å bruke legemidler feil. Det er viktig at de forstår hvorfor det er viktig for dem å bruke medisinen. Å kunne få Medisinstart på sitt eget språk har vært en god løsning. Vi har hatt tilfeller der kunden enten ikke har brukt medisinen i hele tatt, eller brukt den feil, sier Joia.

Ni apotek deltar i studien

De ni apotekene som deltar i studien skal se på hvordan apotek kan bidra til bedre minoritetshelse. I pilotstudien skal de kartlegge pasienters og farmasøyters erfaringer med Medisinstart på andre språk enn norsk, der det er inkludert 12 ulike språk.

– Studien vil også kartlegge funn og tiltak i samtaler gjennomført på andre språk, sammenlignet med funn og tiltak i samtaler gjennomført på norsk.

De ni apotekene som er med i studien, er spredt utover over hele landet.

– Dette er et samarbeid på tvers av kjeder og geografi. Kommer det en pasient inn i apoteket som snakker et språk de ikke snakker i det apoteket, videreformidler de kontakt til et annet apotek som kan snakke språket. Da foregår Medisinstart på telefonen, sier Andresen.