Utradisjonell satsning for unge innvandrere

0Shares

Statssekretærer fra fem departementer skal nå utarbeide en handlingsplan for å forbedre integreringen av innvandrerbarn og -ungdom. Etter gruppens første møte torsdag lovet statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (H) fra Kommunal- og regionaldepartementet at dette ikke skulle bli et skippertak for unge innvandrere.

Drapet i Nordreisa onsdag, der en somalisk 18 år gammel gutt ble knivdrept etter en krangel med en litt yngre landsmann, aktualiserer problemet med å få en god integrering av innvandrere. De to guttene bodde sammen med andre enslige innvandrerungdommer i en bolig kommunen leide. Ifølge husverten var boligen nærmest rasert og så ut som en svinesti da han inspiserte huset få dager før drapet.

Johnsen understreker at arbeidsgruppen vil tenke utradisjonelt og ikke prøve å være politisk korrekte når det gjelder enslige mindreårige i asylmottak. Oppfølgingen av somaliske barn blir viet særskilt oppmerksomhet i handlingsplanen som vil bli sendt ut på høring i februar neste år. Tilbakemeldinger har gått ut på at barn og unge fra det krigsherjede landet krever ekstra ressurser.

– Det å finne gode rollemodeller er viktig. Vi vil prøve å finne fram til somaliere som har lyktes og som fungerer godt, sier hun.

Norges første valgte stortingsrepresentant med innvandrerbakgrunn, Afshan Rafiq (H) innledet på utvalgets første møte. Hun var helt konkret: Mødrene må komme på banen, barna må få leksehjelp og vi må ha flere tospråklige lærere. Samtidig la hun vekt på at alle tiltak må koordineres på en god måte.

Vellykkede tiltak og prosjekter fra hele landet vil være med og danne grunnlaget for den handlingsplanen som skal utarbeides. Men det legges i utgangspunktet ikke opp til å bruke mer penger.