IKEA støtter minoritetsskoler i Vietnam

0Shares

IKEA støtter prosjektet
Prosjektet i Lao Cai gir midler til tospråkelig undervisning og det er timer på både vietnamesisk og hmong. Nettopp fordi mange av timene foregår på hmong, er lokalsammfunnet er veldig fornøyd med skolen,.

– Skolen blir fremmed for dem dersom de bare lærer på vietnamesisk, sier læreren Ly Mui Xuan.
Hun forklarer at undervisning på morsmålet dermed fører til at færre dropper ut.

– Det gir også et godt grunnlag for videre læring, sier den nyutdannede læreren.

UNICEF prosjektet er finansiert av IKEA. I tillegg til penger til driftstøtte, som gjør det utvidede tilbudet med tospråkelig opplæring mulig, er det også bygget en egen latrine for jenter og lekeplass.

Nedproiritering av etniske minoritetsgrupper

Fokuset i prosjektet er å holde etniske minoiritetsbarn- og spesielt jentene i skolen.
Selv om Viet-folket i VIetnam utgjør mellom 85 og 90 prosent av landets
befolkning, lever det også 53 andre etniske minoritetsgrupper i landet.
De fleste av disse lever i stor fattigdom, ofte isolert fra resten av
samfunnet.

Skolegang har ikke vært like høyt prioritert i områdene de
bor i og mange av Vietnams analfabete finnes i disse gruppene. UNICEF
har samarbeidet med utdanningsdepartementet i Vietnam for utvikle et
program for å øke innrullering til skolen og redusere antall elever som
ikke fullfører grunnskolen. Morsmålsundervisningen er en viktig faktor
for å redusere frafallet. Siden Hmongfolket er veldig fattige, er det
ikke alle som har penger til å betale skolepengene. Derfor er det også
en del av programmet å redusere skolepengene slik at flere har råd til
å delta. Guttene blir prioritert dersom foreldrene må velge og det er derfor ekstra viktig å fokusere på innrullering av jenter. Rektor ved skolen forteller at de satser på opplæring i hygiene for å oppmuntre foreldrene ti å sende jentene på skolen.

Vil bli lærer
Lu Thi Dung (10) går hjem fra skolen med broren og fetteren sin. Skolen har blitt en integrert del av livet hennes og en dag ønsker hun å bli lærer.

– Hvis jeg ikke kunne gå på skolen, ville jeg blitt veldig ulykkelig. Jeg ville savnet vennene mine og lærerne, sier hun.

Opplyser om tobakk og hiv

UNICEF og de lokale samarbeidspartnerne arbeider også med opplysning om hiv/aids og de negative virkningene av tobakk.

– Målet med undervisningen er å gjøre oss mer bevisste på sosiale problemer, gi oss selvtilltt og gjøre oss mer forberedt på livet, sier elev Nguyen Dieu Hong (13).

UNICEFs arbeid bidrar til å ivareta etnisk mangfolk, tradisjon og kultur i Vietnam.


IKEA og UNICEF

De siste tjue årene har IKEA og UNICEF har samarbeidet om programmer som skal fremme utdanning for barn i land i Afrika, Asia, og sentral- og øst-Europa. IKEA har blant annet støttet prosjekter for å bedre forhold i teppe- og bomullsindustrien i India. Noen uker hvert år donerer IKEA en dollar per solgte leke til inntekt for utdanning for barn i fattige land. Prosjektet, som har pågått siden 2003, har tilsammen brakt inn over 11 milliarder euro til prosjekter i over tjue land.