Misbrukte aids-penger

Nå har fondet som kanaliserer en fjerdedel av pengene som går til arbeidet mot sykdommen, avslørt mislighold i egne rekker
Foto: flickr
Fiktive opplæringsaktiviteter er en av flere typer misbruk som er blitt avslørt hos Det globale fondet som skal gå til bekjempelse av aids, tuberkolose og malaria.
0Shares

Samtidig øker Norge sitt bidrag til fondet til 1,4 milliarder kroner de neste tre årene, skriver bistandsaktuelt.

Det er fondet selv som har avslørt mislighetene, og det gjelder deres programmer i Mali, Mauritania og Djibouti.

«Mislighetene har foregått hos mottakerlandenes myndigheter og vurderes som omfattende», skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i en redegjørelse til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Falske regninger
Eksempler på ting som er avdekket, er falske reisereigninger, forfalskninger av fakturaer og driftsmidler som er brukt til privat bruk.

Regjeringen skriver på sine hjemmesider at misligholdet er systematisk, og at fondet har stanset utbetalinger og fremmet tilbakebetalingskrav.

– Det er nulltoleranse for økonomiske misligheter i norsk
utviklingssamarbeid. Jeg har tillit til at fondet følger opp på en god
måte, sier Gahr Støre.

Mer pengestøtte
I perioden 2008 til 2010 ga Norge 375 kroner årlig til fondet. I statsbudsjettet for 2011 er dette beløpet foreslått økt til 450 millioner kroner i året. Det norske bidraget utgjør omtrent 1,5 prosent av fondets samlede budsjett.

Utenriksdepartementet mener ikke avsløringene om mislighold bør få konsekvenser for videre støtte.

Det globale fondet ble opprettet i 2002 og er en finansieringsinstitusjon som drives i samarbeid mellom FN-organisasjoner, sivilt samfunn, nasjonale myndigheter og privat sektor.