Styrker norsk-finske næringslivsbånd

 
Foto: Thinkstock/Ollikainen
Kommende uke arrangerer Innovasjon Norge en stor næringsdelegasjon til Finland. Kongeparet og fire statsråder deltar på statsbesøket.
0Shares

Næringsdelegasjonen i Finland arrangeres i Helsinki og Oulu fra 6. til 8. september, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Formålet med næringsbesøket er å profilere norske selskaper og teknologi, utforske muligheter i det finske markedet og bygge nettverk. Finland er et teknologitungt land, og forholdene ligger til rette for et enda større nordisk samarbeid. Finland var i 2015 Norges 12. største handelspartner på import og den 15. største på eksport av fastlandsvarer.  

– Delegasjonen bidrar til å styrke nordisk og internasjonalt samarbeid. Kongehuset har alltid vært og vil fortsette å være en viktig døråpner i arbeidet med å posisjonere norske næringer og vekstbedrifter som vil satse globalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, i en pressemelding.

Viktig naboland
Næringsminister Monica Mæland ledsager kongeparet under statsbesøket. I tillegg deltar utenriksministeren, helseministeren, og forsvarsministeren.

– Finland er et viktig naboland og voksende marked for norske bedrifter. Potensialet for mer handel og investeringer er stort, sier Mæland.

Stort potensial innen helseteknologi 

For Norge er helseteknologi og læringsteknologi områder med stort potensial for global vekst og nordisk samarbeid.  Finland og Norge deler mange av de samme samfunnsutfordringene som demografiske endringer, økning i kroniske sykdommer og trusselen mot antibiotikaresistens. 

– Satsing på vellykkede helseinnovasjoner vil ha en trippel vinningseffekt. Pasientene får bedre liv, samfunnet kan tilby mer ressurseffektive helsetjenester og næringslivet kan utvikle seg gjennom å lage og selge verdens beste løsninger for framtidige helseutfordringer. Kommersialiseringsarbeidet innenfor helse er krevende. Her har vi et uforløst potensial ved å jobbe tettere sammen med våre nordiske naboer, sier Anita Krohn Traaseth.