Resett tåler faktasjekk dårlig

Forfatter av Resett-teksten er Jan Simonsen, som tidligere har vært Frp-politiker og uavhengig representant på Stortinget, men i dag er organisatorisk nestleder i mikropartiet Demokratene.
Foto: Kjetil Ree
Nettstedet har ingeng dekning for sin påstand om voldtektsmenn i Nederland.
0Shares

«60 prosent av nederlandske voldtektsmenn er muslimer», skriver det høyreradikale nettstedet Resett i en tekst som framstår som en nyhetsmelding publisert mandag forrige uke.

Men det finnes ikke dekning for denne påstanden i kilden Resett selv lenker til, viser Filter Nyheters undersøkelse.

Kilde-feil
Nettsiden har sjekket også tall fra det nasjonale statistikkbyrået i Nederland. De gir ikke noen indikasjon på at påstanden i tittelen er riktig isolert sett.

Teksten i Resett handler ikke først og fremst om voldtekt, men grooming – et begrep som i denne sammenheng blir brukt om en form for menneskehandel der unge jenter blir manipulert inn i prostitusjon av menn som utgir seg for å ønske kjærlighetsforhold.

Artikkelens forfatter lenker til den anti-islamske stiftelsen Gatestone Institute, som en rekke ganger er blitt tatt i å spre falske nyheter og sterkt forvridde fakta.

13 år gammel data
I Gatestone-teksten leser vi at «forskning har vist at 89 prosent av voldtekts-groomerne har innvandrerbakgrunn og at 60 prosent er muslimer». Dette underbygges av lenker til en artikkel i avisen de Volkskrant.

Man trenger ikke å kunne lese nederlandsk for å se at artikkelen i de Volkskrant ble publisert den 25. februar 2005, altså for drøyt 14 år siden. Saken handler om såkalte loverboys, som er det nederlandske kallenavnet på personer som manipulerer mindreårige til å selge sex. De fleste loverboys er innvandrere, står det i artikkelen, som viser til en studie fra forskerne Linda Terpstra, Anke van Dijke og Marion van San.

I denne forskningsartikkelen fra 2005 ser de på en gruppe på 92 loverboys som er blitt arrestert av politiet mellom 1997 og 2004. De fleste av disse er under 30 år. De har ingen eller lite utdanning og lang, variert kriminell løpebane, heter det i teksten.

Matematisk feil
89 prosent av utvalget i den aktuelle studien har innvandrerbakgrunn. Av disse igjen har 60 prosent muslimsk bakgrunn. Det betyr 50 ut av 92 menn, litt over 54 prosent. På et rent matematisk plan er det derfor ikke slik at 60 prosent av en andel på 89 prosent utgjør 60 prosent av hele utvalget.

Dette er altså ikke generelle tall over alle voldtekter begått i Nederland, verken i 2005 eller i dag. Resett refererer også til en mer aktuell artikkel, som likevel ikke ser på verken den etniske eller religiøse bakgrunnen til personer som er dømt, siktet eller anmeldt for voldtekt i Nederland.

Rettet ikke
Når Resett skriver at «60 prosent av nederlandske voldtektsmenn er muslimer», finnes det altså ingen dekning for dette i tekstene som artikkels forfatter Jan Simonsen eller Gatestone Institute lenker videre til.

Konfrontert med at han også har trukket det instituttet skriver for langt i sin gjengivelse hos Resett, gir Simonsen uttrykk for at dette var en misforståelse og at han vil korrigere teksten.

Artikkelen ble ikke korrigert i skrivende stund.