Suksesshistorier: Motivasjon og interesse er viktig

 
Author Recent Posts Øystein Røe Latest posts by Øystein Røe (see all) Suksesshistorier - 31.05.2010 Suksesshistorier - 20.05.2010 Suksesshistorier - 03.05.2010 Hvorfor valgte du denne utdanningen?  Jeg valgte sivilingeniør fordi jeg alltid har likt realfag og har stor interesse innenfor Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). IKT-bransjen utvikler seg stadig og er spennende. I tillegg til dette […]
0Shares
Latest posts by Øystein Røe (see all)
Hvorfor valgte du denne utdanningen? 


Jeg valgte sivilingeniør fordi jeg alltid har likt realfag og har
stor interesse innenfor Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
IKT-bransjen utvikler seg stadig og er spennende. I tillegg til dette
har NTNU som universitet og Trondheim som studentby alltid hatt bra
rykte på seg.

Hva lærer du? 
Kommunikasjonsteknologi er et 5-årig sivilingeniørstudium som
gir meg en bred og solid utdanning innen IKT. Kommunikasjonsteknologi
er læren om teknologier som internett, mobiltelefoni og bredbånd.
Kommunikasjonsteknologi får stadig større betydning for samfunnet
som helhet og enkeltindivider, og muliggjør kommunikasjon mellom mennesker
og datamaskiner på en helt ny måte.

Velger du
å spesialisere deg innenfor et bestemt område? 
I løpet av studiet har jeg hatt muligheten til å fordype meg innen for eksempel informasjonssikkerhet, teleøkonomi eller lyd- og bildebehandling.
Jeg har valgt teleøkonomi, som gjør meg i stand til å løse teknisk-økonomiske
utfordringer knyttet til forretningsmessig investering, drift av kommunikasjonsnett
og leveranse av tjenester.

Hvilke egenskaper mener du er nødvendig
for å lykkes i utdanningen?  
Motivasjon og interesse for utdanningen jeg har valgt. Faglig styrke er også viktig for å kunne lykkes i utdanningen.

Hvilke fordeler opplever du ved
å studere på NTNU?
 
Faglig er utdanningen på topp nivå. Gode læremetoder
og en attraktiv tittel etter uteksaminering er også klare pluss. Sosialt opplever jeg mye
mer i en by som ikke er så stor, men full av studenter og aktiviteter.

Hva kan du bruke utdanningen til?
 
Kommunikasjonsteknologien er fundamentet for den nettbaserte framtiden.
Som sivilingeniør i KomTek kan jeg være med på utviklingen av nye
systemer. Studiet gir meg først og fremst kunnskap om den teknologiske
basisen for dagens og morgendagens kommunikasjonsnett og nettbaserte
tjenester. Jeg kan gå inn i mange ulike jobber med varierte arbeidsoppgaver,
for eksempel forskning, utvikling av utstyr og programvare, planlegging, oppbygging
og drift av nett, ledelse, rådgiving og undervisning. Får jeg en god
ide, kan jeg skape min egen arbeidsplass. Kommunikasjonsområdet er
internasjonalt og norske IKT-bedrifter har en stor eksportandel. KomTek
er derfor et godt utgangspunkt for en internasjonal
karriere.


Fakta:

Navn: Hasan Mohammad Fawzi 
Alder
: 24 
Hjemsted: Melhus i Sør-Trøndelag (irakisk-t urkmener fra Irak/Kirkuk) 
Utdanningsretning/endelig tittel: Sivilingeniørstudiet i Kommunikasjonsteknologi
– 5-årig Sivilingeniør/Masterprogram. 
Lærested: NTNU – Trondheim

Hvor langt har du kommet i utdanningen? 
5. året