NHO tar feil

0Shares

I siste nummer av magasinet Horisont som utgis av NHO legges det fram undersøkelser og argumenter som viser at integreringspolitikken i Norge er feilslått og at lav yrkesaktivitet blant innvandrere kan gi enorme kostnader for Norge fremover.

Å anta at en fordobling av andelen innvandrere i framtiden også samtidig en fordobling av lavtlønnede er en feiltakelse. Statistikk viser at andregenerasjonsinnvandrere gjør det bedre enn sine forgjengere når det gjelder utdanning og yrkesdeltakelse. Blant førstegenerasjons innvandrere er ledigheten tre-fire ganger høyere enn hos etnisk norske. Men andregenerasjons innvandrere fra Asia har like lav ledighetsrate som etnisk norske.

Andregenerasjons innvandrere ligger bare noen få prosentpoeng bak nordmenn hvis vi ser på hvor mange som tar utdanning. I et fylke som Østfold er andelen av innvandrerungdommene som starter på videregående faktisk større enn for etniske nordmenn! Noen nasjonaliteter har flere med høyere utdannelse enn gjennomsnittet i Norge, andre har langt færre. Også her er det en tydelig utjevning av forskjellene fra innvandrerne til deres etterkommere.

Integrering er på riktig vei, skriver forsker i Statistisk Sentralbyrå, Lars Østby. – Sats på de mange tusen arbeidsløse innvandrende vi allerede har i landet, i stedet for å øke antall arbeidsinnvandrere, oppfordret han.

Å anta at innvandrere velger å gå uten jobb er en feiltakelse. Innvandrere får ikke jobb, og en av årsakene er diskriminering i arbeidslivet og fremmedfrykt fra arbeidsgivere. Her må NHO gjøre en innsats i stedet for å ty til enkle løsninger som å begrense innvandring.

Å begrense innvandring gjennom for eksempel å nekte en asylsøker som har rett til beskyttelse er feil. Asylsøkere trenger beskyttelse og som har rett til dette gjennom FN eller andre internasjonale forpliktelser kan ikke nektes slik beskyttelse fordi NHO nå vil ha færre innvandrere.

Familiegjenforening er en rettighet, retten til å bo og leve sammen med sin ektefelle. Å stramme inn på dette for å begrense innvandring er et alvorlig overgrep.

Myter:
Myter om integrering av innvandrere i Norge
Vil knuse mytene