Integrerte kvinner får ikke kjæreste

Innvandererkvinner har i større grad lyst til å bli i Norge enn det innvadrermenn har
Foto: ScanStockPhoto
Integrering virker positivt på ikke-vestlige menn, men styrker ikke-vestlige kvinnenes psykiske helse, viser forskning. Mange integrerte kvinner sliter med å finne ektefelle eller kjæreste.

De er integrerte, snakker norsk, kjenner de sosiale kodene i Norge og er pene. Men de er enslige og ensomme fordi de mangler kjæreste eller ektefelle. De har kanskje vært gift før, skilt seg eller er i høyere alder. Jeg har de siste årene kommet i kontakt med eller blitt kjent med kvinner som forteller at det å finne en kjæreste er vanskelig i Norge. De har datet både norske menn og menn med innvandrerbakgrunn. Men de synes det er vanskelig. 
Dårligere helse
En helseundersøkelse som ble utført i Oslo fra 2000-2001 viser at sosial integrasjon øker risikoen for psykiske plager hos ikke-vestlige kvinner, selv om slik integrasjon også har en positiv effekt. 

Jenter som har mange norske venner og er integrert, er oftere i konflikt.

 
For det første er kvinnen tradisjonelt mer bundet opp mot familien. For det andre har Vesten et utpreget individualistisk verdigrunnlag, som står i motsetning til innvandreres kollektive holdning, tror Odd Steffen Dalgard fra Folkehelseinstituttet.
 
En annen rapport viser at innvandrerjenter som er positive til norske verdier, oftere er deprimerte enn andre.
 
– Undersøkelsen viser at jenter som har mange norske venner og er integrert, oftere er i konflikt med foreldrene sine og opplever et større press enn ellers. Jenter trenger mer aksept og frihet fra foreldrene og deres kultur. Det samme gjelder guttene, uttalte Leila Torgersen, som står bak doktoravhandlingen til Utrop i 2005.

Mellom alle stoler
Hun er inne på noe viktig. Men for enslige integrerte kvinner gjelder også å finne en kjæreste eller ektefelle som er på samme nivå i integreringen noe som kan være en utfordring. De opplever at menn fra hjemlandet er helt nede i integreringsskalaen, og vurderer dem som uaktuelle. På den andre siden opplever de at etniske norske enten er ustabile i et forhold eller at de rett og slett ikke finner dem interessante. Integrerte menn med innvandrerbakgrunn er enda vanskelige. Mange av dem er gifte fra før av, få skiller seg, og de som ugifte er for unge. 
 
Det har ofte vært fokus på å sikre rettighetene til for eksempel kvinner som utsettes for tvangsekteskap. Men det finnes lite informasjon om livskvaliteten til kvinner som faktisk har brutt ut av tvangsekteskap eller brutt ut av familien sin av ulike grunner. Dette bør myndighetene gjøre noe med.