Det nye Norge trenger et nytt NRK

 
Foto: Fanney Antonsdottir
NRK gjør for lite for å tilpasse programtilbudet til den flerkulturelle virkeligheten. Rekrutteringen av minoriteter er også for dårlig. 

I forbindelse med lanseringen av UtropTV tidligere i måneden, rettet vi en del spørsmål til NRK om statskanalens prioriteringer og perspektiv.

Det viktigste av disse spørsmålene var om NRK og Media-Norge mer generelt jobber aktivt for å modernisere seg og tilpasse seg de nye forholdene i Norge, nærmere bestemt den nye flerkulturelle virkeligheten som er særlig merkbar og spennende i området rundt Oslo og de andre storbyene.

Ledelsen i NRK erkjenner selv at det ikke gjøres nok og at oppgaven er så komplisert at det kommer til å ta tid før vi ser en forandring som står i stil med den rivende utviklingen samfunnet går gjennom. Ledelsen understreker at det jobbes med rekruttering, både tv og radio skal få flere flerkulturelle ansatte. En minst like viktig oppgave er imidlertid å tilby et innhold som appellerer til det nye flerkulturelle publikummet i Norge. Når og hvordan skal dette skje?

Ut av studio

Vi mener, i likhet med NRKs ledelse, at det ikke er nok med en times program rettet mot minoriteter og ansette en håndfull medarbeidere i midlertidige lærlingstillinger. For at vi skal få et oppdatert NRK som har fingeren på pulsen til det flerkulturelle Norge og vet hva som rører seg, må kanalen fornye sin tankemåte, komme seg ut av studio og ut på gatene og se de nye sosiale forholdene som er i ferd med å formes. Følsomhet for det flerkulturelle må bli en naturlig del av journalistikken på alle NRKs plattformer.

Samfunnet forandrer seg fort. NRK har ikke råd til å bevege seg i byråkratisk sneglefart.

Nytt innhold
NRK er nødt til å tenke seg nøye om og utarbeide en strategi for hva slags programmer og programinnhold kanalen vil tilby i fremtiden. Hvordan vil de presentere nyheter, hva slags barneprogrammer, utenriksprogrammer og underholdningsprogrammer skal man satse på? Språk er også noe man bør vurdere. Kanskje kan det være en idé med enkelte programmer på engelsk? Eller hva med å bruke et forenklet norsk tilpasset nyankomne i enkelte sammenhenger? Samfunnet forandrer seg fort. NRK har ikke råd til å bevege seg i byråkratisk sneglefart.

Mellom to kulturer
Man kan for eksempel utvikle programmer som hjelper familier med barn som lever mellom to kulturer. De konfliktene en slik tilværelse ofte medfører, trenger å drøftes på en åpen måte med gode eksempler og forbilder. De unge som sitter midt i identitetskriser og er forvirret av motstridende krav og forventninger, kan ha god bruk for en offentlig oppmerksomhet om disse problemstillingene – og da behandlet fra et perspektiv som tar deres virkelighet på alvor.

Viktig samfunnsoppdrag
Et annet viktig oppdrag for Norges allmennkringkaster er å vise frem arenaer og sammenhenger der etnisk norske og nye nordmenn møtes og samhandler. Disse arenaene er det etter hvert mange av, mange av dem er blitt hverdagslige og naturlige. Det er det viktig å vise. Får kanalen til dette, samtidig som vi får se flere flerkulturelle fjes på skjermen, kan NRK spille en viktig rolle i det nye Norge som nå vokser frem.

NRK har gode forutsetninger for å ta på seg dette viktige samfunnsoppdraget. Men resultatet blir ikke bedre enn dedikasjonen i satsingen. Tiden som kommer, blir avgjørende.