Integrering på rett vei

 
Foto: Fanney Antonsdottir
Ikke bare den globale utviklingen er bedre nå enn før, også integreringen i Norge går bedre enn noen gang.

Til tross for terrorangrep, halshugginger og massedrap utført av IS og Al-Qaida, økt ustabilitet som følge av Russlands intervenering i Ukraina og utbredelse av sykdommer som ebola ser verden ut til å utvikle seg i en positiv retning. Dette gjelder også på integreringsfeltet.

Kommentator i Aftenbladet Svein Egil Omdal siterer professor i psykologi ved Harvard University, Steven Pinker, som skrev en artikkel før jul. I artikkelen i Slate skriver han Verden kollapser ikke, og fortsetter: «Bry dere ikke om nyhetsoverskriftene, vi har aldri levd i så fredelige tider som nå.» Pinker er kjent for å fortelle den sannheten pressen ikke vil høre, den om at det meste går mye bedre enn før. Statistikkene er vedvarende dementier av det journalistiske verdensbildet. Kloden opplever færre kriger, færre drap, færre døde spedbarn, færre fattige. Noe går feil vei, mye går rett.

Artikkelen fikk meg til å reflektere rundt integreringen i Norge. Stadig vekk gir mediene plass til negativt ladede saker eller saker hvor politikere til stadighet skal peke på det lille som ikke går bra i integreringen, mens alt som ikke går bra ikke får så mye plass. Et unntak er denne saken i Aftenposten, som ble publisert før jul. Her heter det at én av fire norsk-somaliske kvinner i Oslo i alderen 30–59 år er yrkesaktive.

Kloden opplever færre kriger, færre drap, færre døde spedbarn, færre fattige. Noe går feil vei, mye går rett.

Gjør det bedre enn foreldre
Et viktig trekk ved integreringen i Norge, er at etterkommere av innvandrere gjennomgående gjør det svært godt på mange områder der deres foreldre har slitt etter ankomst til Norge. Botid spiller også inn: Jo lenger man har vært i landet, jo bedre går det veldig ofte. I en av de mest utskjelte innvandrergruppene, somalierne, har rundt halvparten kun bodd i Norge i fem år.

På vennelisten min har jeg en forsker, en tidligere forlagsredaktør, flere samfunnsdebattant og felles for dem alle er at de konsekvent poster linker til innhold hvor innvandring kommer i dårlig lys. Innvandring belaster velferdsstaten, norsk kultur trues og innvandrere lar seg ikke integrere osv. Dette er ikke annet enn myter. Forsker i SSB Lars Østby har gjentatte ganger gjennom flere år understreket følgende: ”Den alvorligste myten er nok det at integreringen går så dårlig i Norge. Den går langsomt, ja, men den går riktig vei.”

En kort oversikt over hvordan det går med integreringen i Norge:

• Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele befolkningen.

• I oppgangstiden i perioden 2004–2008 kom flere innvandrere i jobb, og det ble mindre avstand mellom innvandrere og resten av befolkningen. Dette snudde i 2008, og andelen innvandrere i jobb har gått noe ned.

• Sysselsettingen blant innvandrere var på 63 prosent ved utgangen av 2014. Til sammenlikning var sysselsettingen i hele befolkningen 68 prosent.

• Blant innvandrere fra Polen og Sri Lanka utgjør yrkesinntekten mer av den samlede inntekten enn det som er vanlig i befolkningen.

• Flere blir positive til å ta i mot asylsøkere. Flere enn tidligere mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet. Mens bare sju prosent var av denne oppfatning i 2012 og 2013, har denne andelen økt til 18 prosent i 2014.

• Hvis vi ser på antallet studenter som tar høyere utdannelse, finner vi en overrepresentasjon. 40 prosent av unge som er født og oppvokst i Norge, men har foreldre fra utlandet, tar høyere utdannelse mot 33 prosent blant hele befolkningen. Og tallet er enda høyere blant minoritetsjenter som tar høyere utdannelse (46 prosent).